Wiki

Người nổi tiếng

Nghệ sĩ Andy Warhol, người tạo ra cụm từ “15 minutes of fame” (15 phút nổi tiếng)

Related Articles
  • Người nổi tiếng hay celeb ý chỉ một cá nhân hay một nhóm người có danh tiếng và được công chúng thừa nhận một cách rộng rãi, với hệ quả trực tiếp là được các phương tiện truyền thông đại chúng chú ý đến.
  • Người nổi tiếng hay danh nhân (Hán Nôm: 名人) nghĩa là người có danh tiếng và được xã hội công nhận. Người có danh tiếng bởi có công trạng với xã hội. Họ có thể là những nhà văn hoá, nhà khoa học, nhà quân sự, danh y, danh họa…

Người nổi tiếng trên mạng


Bài chi tiết: Người nổi tiếng trên mạng

15 phút nổi tiếng


Xem thêm: 15 phút nổi tiếng và Hiện tượng một hit

Back to top button