Wiki

Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ

Khu vực Bắc Mỹ, Tây Phi, Trung Phi
Tổng số người dùng Người sử dụng L2: được sử dụng làm ngôn ngữ thứ hai bởi nhiều người điếc và người nói ngôn ngữ ký hiệu Hawaii.
Phân loại Tiếng Creole dựa trên nhóm ngôn ngữ ký hiệu Pháp (có thể là một creole với ngôn ngữ ký hiệu Martha’s Vineyard)

Related Articles
  • Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ
Phương ngữ
Địa vị chính thức
Ngôn ngữ chính thức tại none
Ngôn ngữ thiểu số được công nhận tại Ontario chỉ trong lĩnh vực: lập pháp, giáo dục và tố tụng tư pháp.
40 US states recognize ASL to varying degrees, from a foreign language for school credits to the official language of that state’s deaf population.
Mã ngôn ngữ
ISO 639-3 ase
Glottolog asli1244  ASL family
amer1248  ASL proper
Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ  Các khu vực nơi ASL hoặc một phương ngữ/biến thể là một ngôn ngữ ký hiệu quốc gia  Các khu vực nơi ASL được sử dụng đáng kể cùng với ngôn ngữ ký hiệu khác nữa

Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) là ngôn ngữ dấu hiệu chiếm ưu thế của cộng đồng người khiếm thính tại Hoa Kỳ và hầu hết tại Canada nói tiếng Anh. Ngoài Bắc Mỹ, các phương ngữ của ASL và Creoles dựa trên ASL được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, bao gồm nhiều của Tây Phi và các khu vực của khu vực Đông Nam Á. ASL cũng được học rộng rãi như một ngôn ngữ thứ hai, đóng vai trò là một ngôn ngữ chung. ASL có liên quan chặt chẽ nhất với Ngôn ngữ ký hiệu Pháp (LSF). Người ta đề xuất rằng ASL là một ngôn ngữ Creole, mặc dù ASL cho thấy tính năng điển hình của ngôn ngữ Creole, chẳng hạn như hình thái có chắp dính.

ASL có nguồn gốc từ những năm đầu thế kỷ 19 trong các trường học dành cho người điếc ở Mỹ ở Hartford, Connecticut, từ một tình huống tiếp xúc ngôn ngữ. Kể từ đó, việc sử dụng ASL đã được truyền bá rộng rãi thông qua các trường học cho các tổ chức cộng đồng người điếc và khiếm thính. Mặc dù có phạm vi sử dụng rộng rãi, người không có con số chính xác số người sử dụng ASL, mặc dù ước tính đáng tin cậy cho người sử dụng ASL Mỹ khoảng từ 250.000 đến 500.000 người, trong đó có một số người điếc trẻ em và người lớn. Những người dùng phải đối mặt với sự kỳ thị ASL do các niềm tin về ưu thế của ngôn ngữ nói so với ngôn ngữ ký hiệu, bị làm phức tạp bởi thực tế là ASL thường được che đậy bằng tiếng Anh do thiếu một hệ thống chữ viết chuẩn.

Các ký hiệu ASL có một số thành phần ngữ âm, bao gồm cả cử động của khuôn mặt và thân mình cũng như bàn tay. ASL không phải là một hình thức của kịch câm, nhưng tính hình tượng không đóng một vai trò lớn hơn trong ASL hơn trong ngôn ngữ nói. Các từ vay mượn tiếng Anh thường vay thông qua biểu đạt phát âm bằng động tác ngón tay, mặc dù ngữ pháp ASL không liên quan đến ngữ pháp tiếng Anh. ASL có thỏa thuận miệng và đánh dấu thể, và có một hệ thống hình thành các phân loại có chắp dính phong phú. Nhiều nhà ngôn ngữ học tin ASL là một ngôn ngữ chủ ngữ-động từ-bổ ngữ, nhưng có một số đề xuất thay thế, về trật tự từ của ASL.

Back to top button