Wiki

Nam triều

Nam triều (南朝) được dùng để chỉ chính quyền quốc gia ở phương nam trong thời kỳ Nam-Bắc triều, có thể là:

  • Nam triều trong thời kỳ Nam-Bắc triều (Trung Quốc) gồm các vương triều: Lưu Tống, Nam Tề, Lương, Trần.
  • Nam triều trong thời kỳ Nam-Bắc triều (Nhật Bản), chính quyền do Thiên hoàng Go-Daigo thiết lập ở Yoshino.
  • Nhà Lê trung hưng trong thời kỳ Nam-Bắc triều (Việt Nam).
  • Người Đảng Hạng và Khiết Đan gọi nhà Tống là Nam triều.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Nam triều.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

Check Also
Close
Back to top button