Wiki

Mỵ Nương

  • Mỵ nương (chữ Hán: 媚娘 hoặc 媚嬝) là danh xưng được dùng trong thời Hồng Bàng để chỉ con gái của các vua Hùng. Một số Mỵ nương nổi tiếng:
    • Tiên Dung Mỵ nương, là con gái của Hùng Vương thứ XVIII. Nàng là nhân vật xuất hiện trong truyền thuyết về Chử Đồng Tử.
    • Con gái của Hùng Vương thứ XVIII, theo một số ngọc phả hoặc truyền thuyết dân gian hư cấu lên, thì nàng tên là Ngọc Hoa. Nàng là nhân vật nữ chính trong truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh, gần như không xuất hiện mà chỉ được nhắc đến.
  • Mỵ Nương là con gái quan thừa tướng trong truyền thuyết Trương Chi, là người đã gieo vào lòng chàng trai đánh cá một mối tình tuyệt vọng.

Liên quan


  • Mỵ Châu, theo một số nguồn chưa xác định độ đáng tin, là danh hiệu cho Mỵ nương trưởng – tức con gái cả của vua, do đó Mỵ nương Tiên Dung nhắc đến ở trên còn được gọi là Mỵ châu Tiên Dung.
  • Mỵ Châu, con gái của An Dương Vương theo truyền thuyết Mỵ Châu-Trọng Thủy, đây có thể là tên riêng hoặc có thể đơn giản chỉ là danh hiệu do bà là con gái cả hoặc con gái duy nhất của An Dương Vương.
Check Also
Close
Back to top button