Wiki

Mực

Mực trong tiếng Việt có thể là:

Related Articles
  • Nhóm động vật thân mềm trong các siêu bộ Decapodiformes (siêu bộ Mười chân) và một phần của siêu bộ Octopodiformes (siêu bộ Bạch tuộc). Xem bài Mực (động vật) và loạt bài cụ thể cho từng đơn vị phân loại nhỏ hơn.
  • Loại vật liệu sử dụng trong in ấn hay viết. Xem bài Mực (in viết).
  • Tính từ chỉ một dạng của màu đen (ví dụ: Chó mực).

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Mực.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—KTHN—

Check Also
Close
Back to top button