Mở bài kết bài Rừng Xà Nu hay độc đáo nhất

mở bài rừng xà nu

mở bài kết bài Rừng Xà Nu

Mở bài là một phần rất quan trọng đối với một bài viết nó gây ấn tượng cho giám khảo, người đọc và tạo tiền đề để chúng ta triển khai ý được hay hơn. Vậy nên hôm nay chúng ta cùng nhau đến với Mở bài kết bài Rừng Xà Nu hay độc đáo nhất

Những mở bài hay về tác phẩm rừng xà nu

Mở bài Trực tiếp rừng xà nu

Nền văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 là một nền văn học sử thi. Cảm hứng anh hùng ca xuất hiện trong hầu hết các sáng tác văn xuôi thuộc giai đoạn này. Thấm nhuần tư tưởng Nơi nào không cầm súng, nơi đó không phải là Tổ quốc. Định nghĩa Việt Nam là phải cầm vũ khí diệt thù (Chế Lan Viên), nhà văn Nguyễn Trung Thành đã mang đến cho người đọc “Rừng xà nu” được coi như “hịch tướng sĩ của thời đại chống Mỹ”…(Có thể sử dụng mô – típ này để mở bài cho nhiều đề liên quan đến tác phẩm rừng xà nu )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button