Wiki

Máy ảo Java

“JRE” đổi hướng tới đây. Đối với the podcast by Joe Rogan, xem The Joe Rogan Experience.

Related Articles
Máy ảo Java
Nhà thiết kế Sun Microsystems
Bits 32-bit
Ra mắt 1994
Loại Ngăn xếp và register–register
Endianness Lớn
Thanh ghi
General purpose Ngăn xếp toán hạng cho mỗi phương thức (tối đa 65535 toán hạng) cộng với các biến cục bộ cho mỗi phương thức (tối đa 65535)

Tổng quan về kiến trúc máy ảo Java (JVM) dựa trên Đặc tả Máy ảo Java phiên bản Java SE 7

Máy ảo Java, tiếng Anh là Java virtual machine ( viết tắt: JVM) là một máy ảo cho phép chạy các chương trình Java cũng như các chương trình khác được viết bằng các ngôn ngữ khác mà được biên dịch sang mã byte Java. JVM được mô tả chi tiết bởi một đặc tả mô tả chính thức những gì cần cho một hiện thực JVM. Đặc tả đó để bảo đảm khả năng tương tác của các chương trình Java trên những hiện thực khác nhau để tác giả các chương trình đó có thể sử dụng Bộ công phụ Phát triển Java (JDK) mà không cần phải lo lắng về đặc tính của nền tảng phần cứng bên dưới.

Hiện thực tham khảo JVM được phát triển bởi dự án OpenJDK dưới dạng mã nguồn mở và bao gồm một trình biên dịch JIT có tên là HotSpot. Các bản phát hành Java hỗ trợ thương mại cũng có sẵn từ Oracle Corporation dựa trên OpenJDK.

Xem thêm


  • Cổng thông tin Java (ngôn ngữ lập trình)
  • en:List of Java virtual machines
  • en:Comparison of Java virtual machines
  • en:Comparison of application virtual machines
  • en:Automated exception handling
  • en:Java performance
  • en:List of JVM languages
  • en:Java processor
  • en:Common Language Runtime

Check Also
Close
Back to top button