Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do dịch Covid-19

Do dịch bệnh Coivid-19 đang diễn ra trên hầu hết các quốc gia trên thế giới, chính vì vậy mà kinh tế và người lao động của tất cả các quốc gia xảy ra dịch bệnh đều ảnh hưởng. Và có rất nhiều người lao động đã bi mất việc cũng như ngừng lao động.

Chính vì vậy, mà vào ngày 09/04/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về việc hỗ trợ người lao động trong thời gian dịch Covid-19. Để được nhận hỗ trợ của nhà nước thì người lao động cần phải nộp hồ đề nghị, và một trong giấy tờ cần phải có trong bộ hồ sơ này chính là tờ khai mất việc, tạm dừng lao động. Sau đây, sẽ là mẫu của tờ khai này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

1. Họ và tên người lao động……………………………………………………………

2. Họ và tên chủ hộ của người lao động………………………………………………..

3. CMND………………….ngày cấp……………………..năm……………………….

4. Năm sinh…………..

5. Nơi ở hiện nay……………………………………………………………………….

6. Số điện thoại………………………………

7. Công việc làm trước khi mất việc làm, tạm dừng lao động

a. Công việc……………………………………………………………………………

b. Loại hợp đồng (HĐLĐ) đã kí kết (Đánh dấu x vào ô tương ứng)

Có HĐLĐ Không HĐLĐ

Lao động tự do Hộ kinh doanh cá thể

Khác (Ghi cụ thể)…………………………….

8. Nơi làm việc…………………………………………………………………………

9. Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Nếu có).

  • Đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (Lý do)

8. Nguyên nhân mất việc, tạm dừng lao động ((Đánh dấu x vào ô tương ứng)

  • Chấm dứt HĐLĐ
  • Tạm hoãn HĐLĐ không lương

Khác (Ghi cụ thể)…………………………….

9. Thời gian mất việc làm, tạm dừng lao động do Covid-19

…..ngày……tháng……năm

Người lao động

Do dịch bệnh Coivid-19 đang diễn ra trên hầu hết các quốc gia trên thế giới, chính vì vậy mà kinh tế và người lao động của tất cả các quốc gia xảy ra dịch bệnh đều ảnh hưởng. Và có rất nhiều người lao động đã bi mất việc cũng như ngừng lao động.

Chính vì vậy, mà vào ngày 09/04/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về việc hỗ trợ người lao động trong thời gian dịch Covid-19. Để được nhận hỗ trợ của nhà nước thì người lao động cần phải nộp hồ đề nghị, và một trong giấy tờ cần phải có trong bộ hồ sơ này chính là tờ khai mất việc, tạm dừng lao động. Sau đây, sẽ là mẫu của tờ khai này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

1. Họ và tên người lao động……………………………………………………………

2. Họ và tên chủ hộ của người lao động………………………………………………..

3. CMND………………….ngày cấp……………………..năm……………………….

4. Năm sinh…………..

5. Nơi ở hiện nay……………………………………………………………………….

6. Số điện thoại………………………………

7. Công việc làm trước khi mất việc làm, tạm dừng lao động

a. Công việc……………………………………………………………………………

b. Loại hợp đồng (HĐLĐ) đã kí kết (Đánh dấu x vào ô tương ứng)

Có HĐLĐ Không HĐLĐ

Lao động tự do Hộ kinh doanh cá thể

Khác (Ghi cụ thể)…………………………….

8. Nơi làm việc…………………………………………………………………………

9. Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Nếu có).

  • Đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (Lý do)

8. Nguyên nhân mất việc, tạm dừng lao động ((Đánh dấu x vào ô tương ứng)

  • Chấm dứt HĐLĐ
  • Tạm hoãn HĐLĐ không lương

Khác (Ghi cụ thể)…………………………….

9. Thời gian mất việc làm, tạm dừng lao động do Covid-19

…..ngày……tháng……năm

Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button