Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020

Cuộc thi viết về Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 diễn ra từ ngày 9/9 – 15/11/2020. Mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ, thể hiện dưới hình thức văn xuôi. Vậy mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 để dễ dàng hoàn thành bài thi của mình:

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”
(Ban hành kèm quyết định 2707/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thông tin về tác giả

Họ và tên:……………………………………………….…………..…………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………..…………

Quê quán:………………………………………..…………………………….

Địa chỉ công tác, học tập hiện nay:……………………

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………

Điện thoại, Email (nếu có):…………………………

2. Thông tin về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi

a. Thầy/cô giáo

Họ tên:…………………………………………………….………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………

Địa chỉ công tác/học tập hiện nay:…………………………………………

Điện thoại, Email (nếu có):…………………………………………………

b. Cơ sở giáo dục

– Tên cơ sở giáo dục:…………………………………………………………….

– Địa chỉ và các thông tin liên lạc:………………………………………………

PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

Cuộc thi viết về Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 diễn ra từ ngày 9/9 – 15/11/2020. Mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ, thể hiện dưới hình thức văn xuôi. Vậy mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 để dễ dàng hoàn thành bài thi của mình:

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”
(Ban hành kèm quyết định 2707/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thông tin về tác giả

Họ và tên:……………………………………………….…………..…………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………..…………

Quê quán:………………………………………..…………………………….

Địa chỉ công tác, học tập hiện nay:……………………

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………

Điện thoại, Email (nếu có):…………………………

2. Thông tin về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi

a. Thầy/cô giáo

Họ tên:…………………………………………………….………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………

Địa chỉ công tác/học tập hiện nay:…………………………………………

Điện thoại, Email (nếu có):…………………………………………………

b. Cơ sở giáo dục

– Tên cơ sở giáo dục:…………………………………………………………….

– Địa chỉ và các thông tin liên lạc:………………………………………………

PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page