Wiki

Mẫu đơn

Mẫu đơn trong tiếng Việt có thể là danh từ dùng để chỉ:

  • Các loài hoa thuộc chi Paeonia, những loài thực vật thường thấy dùng làm cảnh ở Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. Tại Việt Nam có các loài mẫu đơn sau:
    • Paeonia lactiflora (đồng nghĩa: Paeonia albiflora) – mẫu đơn, bạch thược trắng, bạch thược.
    • Paeonia suffruticosa – bạch thược cao, mẫu đơn bụi.
  • Tên gọi khác của trang son hay trang đỏ (Ixora coccinea), thực vật làm cảnh thường thấy ở Việt Nam, bán đảo Đông Dương, nam Ấn Độ và Srilanka. Cho hoa quanh năm. Gắn liền với Phật giáo nam truyền. Trong dân gian Việt Nam gắn liền với truyền thuyết về chàng Từ Thức.

Trang định hướng này liệt kê những bài được liên kết với cùng tên khoa học của một loài đầy đủ.
Nếu một liên kết trong một bài thì bạn đến đây, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết được dự định.

—KTHN—

Check Also
Close
Back to top button