Mẫu đơn xin chuyển trường THPT mới nhất

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong và ngoài tỉnh mới nhất được KTHN VN san sớt trong bài viết này sẽ giúp phụ huynh đơn giản đánh dấu thông tin và gửi tới ban giám hiệu và các ban ngành liên can xét duyệt để xin chuyển trường cho con em mình.

Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 3 ngoại tỉnh mới nhất gồm đầy đủ các tiêu đề cần phải có để chúng ta soạn thông tin 1 cách cụ thể và rõ ràng nhất giúp các bạn học trò cấp 3 chuyển trường thuận tiện.

Đơn xin chuyển trường THPT của tỉnh

chuyển đơn

(Học ​​sinh THPT đi du hý tỉnh)

Thân mến:

– Giao dục va đao tạo……………………
——Principal (đi) …………
– Hiệu trưởng (vâng) ……………………

Tên tôi là: …………………… Phụ huynh học trò ………………
Sinh 5 ……. / …… ../ ………… Đang học lớp …… .. 5 học: 20 …… ..- 20 …… .. Tại ………… Trường Huyện ……………… ……… .. Có tinh thần…………………………….

Nay, tôi muốn chuyển trường ………… 5 học: 20 ……………………………………………………………………………………………… ……

lý do: …………………………………………………….

Rất mong được sự ghi nhận của Quý vị và Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

……., Ngày …… .. Tháng …… .. 20 …… ..
Logo

Lễ tân của trường (tới)

……………………

……………………

Giấy tờ chuyển trường THPT cấp tỉnh gồm:
– Xin chuyển nhượng.
– Giđấy khai sinh (bản photocopy).
– Bảng điểm (bản chính).
– Bằng tốt nghiệp Trung học rộng rãi và Giđấy chứng thực đầu vào lớp 10,
– Thư giới thiệu chuyển trường của trường bạn sắp theo học.
– Giđấy giới thiệu chuyển trường do Bộ Giáo dục và Huấn luyện cấp.
– Giđấy tờ chứng minh thường trú hoặc tạm cư tại nơi tới.

Đơn xin chuyển trường trung học cấp tỉnh

chuyển đơn

(Học ​​sinh cấp 3 chuyển tỉnh)

Thân mến:

—— Phòng GD & ĐT tỉnh (đi) ………… ..
—— Phòng Giáo dục và Huấn luyện tỉnh (gửi) ………….
– Hiệu trưởng (đi) ………….
– Hiệu trưởng (có) …………………….

tên tôi là: …………………………. Cha mẹ học trò …………………… .. Sinh 5 …… ../… ../ …………. Học tập tại lớp ………… 5 học: 20… ..- 20… ..Tại ……………… Trường Huyện ………… ..Từ …………………… ..

Vui lòng chuyển lớp ngay hiện thời…….. 5 học: 20 …… ..- 20 …… .. Tại Trường ………… .. Quận ……………… ..

lý do: …………………….

Rất mong được sự ghi nhận của Quý vị và Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

…………… .., Ngày …… .. Tháng …… .. 20 …… ..
Logo

Lễ tân của trường (tới)

……………………

……………………

Giấy tờ chuyển trường cấp 3 sang tỉnh khác bao gồm:
– Xin chuyển nhượng.
– Giđấy khai sinh (bản photocopy).
– Bảng điểm (bản chính).
– Bằng tốt nghiệp THPT và Giđấy chứng thực đầu vào lớp 10.
– Thư giới thiệu chuyển trường của trường bạn sắp theo học.
– Giđấy giới thiệu chuyển trường do Bộ Giáo dục và Huấn luyện cấp.
– Giđấy tờ chứng minh thường trú hoặc tạm cư tại nơi tới.

Trên đây là 2 mẫu đơn xin chuyển trường cấp 3 mới nhất của phụ huynh trong và ngoài tỉnh.Nếu phụ huynh có con học cấp 2 muốn chuyển trường, hãy xem Đơn xin chuyển trường trung học đây.

.

Xem thêm về bài viết

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT mới nhất

[rule_3_plain]

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong tỉnh và khác tỉnh mới nhất nhưng KTHN VN san sớt trong bài viết này sẽ giúp các bậc phụ huynh đơn giản ghi thông tin và gửi lên ban giám hiệu và các phòng ban có liên can nhằm chấp nhận việc xin chuyển trường cho con em mình. Mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong tỉnh và khác tỉnh mới nhất gồm đầy đủ có đề mục cần phải có để chúng ta ghi thông tin 1 cách cụ thể và rõ ràng nhất, ô sin chuyển trường cấp 3 cho các em được tổ chức thuận tiện ho Mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong tỉnh ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Học trò THPT chuyển đi, tới trong tỉnh) Kính gửi: – Sở Giáo dục và Huấn luyện ………………………– Hiệu trưởng trường (đi) ………………………– Hiệu trưởng trường (tới) …………………… Tôi tên là: ………………………….. phụ huynh của học trò …………………………Sinh ngày ……../……../………… đang học lớp …….. 5 học: 20…..-20….. tại trường ………………………… thuộc huyện …………………….. tỉnh ……………………………. Nay xin chuyển tới học lớp ………… 5 học: 20….. – 20….. tại trường ……………… thuộc huyện ………………… tỉnh ………………. Lý do: ……………………………………………. Rất mong sự chấp nhận Quý Trường và Sở GD&ĐT. ……., ngày ….. tháng ….. 5 20…..Ký tên Quan điểm tiếp thu của trường (tới) …………………………………………………. …………………………………………………. Giấy tờ chuyển trường cấp 3 trong tỉnh gồm có:– Đơn xin chuyển trường.– Khai sinh (bản sao).– Học bạ (bản chính).– Bằng tốt nghiệp THCS và Giđấy CN trúng tuyển lớp 10,– Giđấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp.– Giđấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp.– Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm cư tại nơi tới. Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Học trò THPT chuyển đi, tới ngoài tỉnh) Kính gửi: – Sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh (đi)…………..– Sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh (tới)………..– Hiệu trưởng trường (đi)………………………– Hiệu trưởng trường (tới)…………………… Tôi tên là: …………………………. phụ huynh của học trò ………………….. Sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. 5 học: 20…..-20….. tại trường ……………………………… thuộc huyện …………………..tỉnh …………………….. Nay xin chuyển tới học lớp ………. 5 học: 20…..-20….. tại trường …………..thuộc huyện tỉnh ………………. Lý do: ………………………….. Rất mong sự chấp nhận Quý Trường và Sở GD&ĐT. …………….., ngày ….. tháng ….. 5 20…..Ký tên Quan điểm tiếp thu của trường (tới) …………………………………………………. …………………………………………………. Giấy tờ chuyển trường cấp 3 khác tỉnh gồm:– Đơn xin chuyển trường.– Khai sinh (bản sao).– Học bạ (bản chính).– Bằng tốt nghiệp THCS và Giđấy CN trúng tuyển lớp 10.– Giđấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp.– Giđấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp.– Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm cư tại nơi tới. Trên đây là 2 mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong và khác tỉnh mới nhất dành cho các bậc phụ huynh. Trường hợp phụ huynh có con em học THCS và muốn chuyển trường, hãy xem mẫu đơn xin chuyển trường THCS ở đây. TagsMẫu Đơn

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #chuyển #trường #THPT #mới #nhất


  • #Mẫu #đơn #xin #chuyển #trường #THPT #mới #nhất
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button