Mẫu chứng chỉ hành nghề dược

Chứng chỉ hành nghề dược mẫu

Mẫu Chứng chỉ hành nghề Dược là mẫu chứng chỉ được tạo ra để đánh dấu giai đoạn hành nghề dược. Mẫu nêu rõ thông tin người nhận chứng chỉ, bề ngoài chứng chỉ, v.v. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

Đơn yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dược sĩ

Đơn yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Đơn xin trả lại chứng chỉ hành nghề dược

Nội dung căn bản của Mẫu Chứng chỉ hành nghề dược như sau:

Sở Y tế …………————

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc ————

Ảnh 4 × 6

Giđó chứng thực Thực hành DượcSố: ……. / CCHN-Đ-SYT- …… (1)……………………(2)……………………

Thông tin chuẩn xác Ông / Bà (3):. ……………………. …………. …………………………

ngày sinh: . …………. …………………………. ………………………….

Số Chứng minh quần chúng / Thẻ căn cước / Hộ chiếu / Các hồ sơ tương đương khác: …………………….

Ngày và nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . .

địa chỉ thường trú:. …………. …………………………. ……………………………… ..

Văn bằng chuyên môn:. ……………………. ……………………. …………………… ..

Lĩnh vực hoạt động chuyên môn: …………………… (4) …………

Đủ điều kiện hành nghề dược đối với các địa điểm hành nghề sau: ……. ……. (5) ……………… ..

Vẻ ngoài cấp chứng chỉ hành nghề: xét giấy tờ

Cần có phiên dịch viên nhiều năm kinh nghiệm (6).

Chứng chỉ hành nghề Dược có trị giá đối với…. mặt trăng……. 5… .Xuất bản theo QĐ số :…………./QĐ-SYT Ngày… .tháng…. Giám đốc Sở Y tế … 5 ….

Thay cho Chứng chỉ hành nghề dược số ………… .. ngày ……. mặt trăng……. 5……. (nếu cấp lại thì điều chỉnh).

…………, tháng ngày 5…

cơ cỗ áo trợ(hàng ngàn)quan điểm và viết tên đầy đủ của bạndấu)

ghi chú:

(1) Chuẩn bị Quy tắc hành nghề Dược thích hợp với các quy định của Nghị định Chính phủ số. Các giải pháp của Đạo luật.

(2) Nêu bề ngoài cấp và thời khắc cấp lúc cấp lại hoặc điều chỉnh, tỉ dụ: cấp lại lần thứ nhất: số CMND của người, ngày cấp …; hoặc mức điều chỉnh thứ 2; số nước Cộng hòa quần chúng Trung Hoa, ngày cấp….

(3) Tên của người ban hành Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ được viết bằng chữ in hoa.

(4) Cho biết tất cả các lĩnh vực hoạt động chuyên môn do người xin tài trợ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa yêu cầu và phục vụ các đề xuất.

(5) Cho biết rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cấp tất cả các địa điểm chuyên môn do người nộp đơn yêu cầu và phục vụ các đề xuất.

(6) Chuyến đi này chỉ được tiến hành trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược được cấp cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ko được xác nhận là biết tiếng Việt trong hành nghề dược.

Chứng chỉ hành nghề dược mẫu

.

Similar Posts