Mẫu chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động Chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động

Mẫu giấy chứng thực chuyên môn về sức khỏe nghề nghiệp Theo quy định hiện hành về chỉ dẫn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ y tế ban hành kèm theo Thông tư số 29/2021 / TT-BYT ngày 24 tháng 12 5 2021 của Bộ Y tế.

Chứng chỉ Chuyên gia Sức khỏe Nghề nghiệp được tạo ra để chứng minh rằng 1 tư nhân đã chấm dứt chương trình huấn luyện để được cấp chứng chỉ sức khỏe nghề nghiệp. Vậy sau đây là thông tin cụ thể về mẫu chứng chỉ mới nhất, mời các bạn theo dõi.

… (trước nhất)…
tên cơ sở huấn luyện
Số: …… / CCCN
——–

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Giđấy chứng thực
Giđấy chứng thực chuyên gia y tế hoạt động

Ông / Bà Chứng chỉ: ………………………………………………………….

ngày sinh: ……………………………………………………………..………..

Số CMND / CCCD / hộ chiếu: ……………………

Nơi cấp: …………………… Ngày cấp ……………….

Hoàn thành khóa huấn luyện cấp chứng chỉ
Chứng nhận Chuyên gia Sức khỏe Nghề nghiệp

TỔNG SỐ: ……………… Giờ huấn luyện (bản văn………………………………………)

Từ … tháng … 20 … tới … tháng … 20 …

Chứng chỉ chứng thực có trị giá trong khoảng 5 5 diễn ra từ ngày cấp.

Nơi, Ngày … Tháng … 5 20 …
Đại diện cơ sở huấn luyện
(Đã ký và đóng dấu)

_________________________

[1] Giấy má đơn vị chính yếu

Giđấy chứng thực kích tấc: 19×27 centimet – ngang

.

Thông tin thêm

Mẫu chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế lao động Chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động

#Mẫu #chứng #chỉ #chứng #nhận #chuyên #môn #về #tế #lao #động #Chứng #chỉ #chuyên #môn #về #tế #lao #động

[rule_3_plain]

#Mẫu #chứng #chỉ #chứng #nhận #chuyên #môn #về #tế #lao #động #Chứng #chỉ #chuyên #môn #về #tế #lao #động

Mẫu chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế lao động mới nhất theo quy định hiện tại được ban hành kèm theo Thông tư 29/2021/TT-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về chỉ dẫn hoạt động huấn luyện chuyên môn y tế lao động.
Giđấy chứng thực chuyên môn về y tế lao động được lập ra nhằm chứng thực tư nhân đã thành khóa huấn luyện cấp chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế lao động. Vậy sau đây là nội dung cụ thể mẫu giấy chứng thực mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
……(1)……TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠOSố:……/CCCN——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————CHỨNG CHỈCHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN VỀ Y TẾ LAO ĐỘNGChứng nhận ông/bà: …………………………………………………….………Ngày sinh: ……………………………………………………………..………..Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………Nơi cấp: ………………… ngày cấp ……………………………………………Đã chấm dứt khóa huấn luyện cấp chứng chỉchứng nhận chuyên môn về y tế lao độngTổng số: …………… giờ huấn luyện (bằng chữ ………………………………………)Từ ngày …… tháng …… 5 20……, tới ngày …… tháng …… 5 20……Chứng chỉ chứng thực có trị giá 05 5 diễn ra từ ngày cấp.Nơi cấp, ngày … tháng … 5 20…ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO(Ký tên, đóng dấu)_________________________[1] Ghi theo đơn vị chủ quảnKích thước Chứng chỉ chứng thực: 19×27 centimet – khổ ngang
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

#Mẫu #chứng #chỉ #chứng #nhận #chuyên #môn #về #tế #lao #động #Chứng #chỉ #chuyên #môn #về #tế #lao #động

[rule_2_plain]

#Mẫu #chứng #chỉ #chứng #nhận #chuyên #môn #về #tế #lao #động #Chứng #chỉ #chuyên #môn #về #tế #lao #động

[rule_2_plain]

#Mẫu #chứng #chỉ #chứng #nhận #chuyên #môn #về #tế #lao #động #Chứng #chỉ #chuyên #môn #về #tế #lao #động

[rule_3_plain]

#Mẫu #chứng #chỉ #chứng #nhận #chuyên #môn #về #tế #lao #động #Chứng #chỉ #chuyên #môn #về #tế #lao #động

Mẫu chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế lao động mới nhất theo quy định hiện tại được ban hành kèm theo Thông tư 29/2021/TT-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về chỉ dẫn hoạt động huấn luyện chuyên môn y tế lao động.
Giđấy chứng thực chuyên môn về y tế lao động được lập ra nhằm chứng thực tư nhân đã thành khóa huấn luyện cấp chứng chỉ chứng thực chuyên môn về y tế lao động. Vậy sau đây là nội dung cụ thể mẫu giấy chứng thực mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
……(1)……TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠOSố:……/CCCN——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————CHỨNG CHỈCHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN VỀ Y TẾ LAO ĐỘNGChứng nhận ông/bà: …………………………………………………….………Ngày sinh: ……………………………………………………………..………..Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………Nơi cấp: ………………… ngày cấp ……………………………………………Đã chấm dứt khóa huấn luyện cấp chứng chỉchứng nhận chuyên môn về y tế lao độngTổng số: …………… giờ huấn luyện (bằng chữ ………………………………………)Từ ngày …… tháng …… 5 20……, tới ngày …… tháng …… 5 20……Chứng chỉ chứng thực có trị giá 05 5 diễn ra từ ngày cấp.Nơi cấp, ngày … tháng … 5 20…ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO(Ký tên, đóng dấu)_________________________[1] Ghi theo đơn vị chủ quảnKích thước Chứng chỉ chứng thực: 19×27 centimet – khổ ngang
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://download.vn/chung-chi-chung-nhan-chuyen-mon-ve-y-te-lao-dong-56998

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button