Wiki

Lý thuyết xấp xỉ

Lý thuyết xấp xỉ được nghiên cứu nhiều bởi Folklore và xuất hiện trong thế kỉ 20.

Related Articles

Lý thuyết này nghiên cứu làm thế nào các hàm số có thể được xấp xỉ (hay theo nghĩa khoa học máy tính là được thay thế) bởi các hàm khác đơn giản hơn và trong mức độ nào đó kiểm soát được các sai sót do sự xấp xỉ gây ra.

Xem thêm


  • Đa thức Chebyshev
  • Chuỗi Taylor
  • Chuỗi Fourier
  • Chuỗi Laplace

Check Also
Close
Back to top button