Hướng Dẫn

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Zyra Mùa 11

Là một trong những tướng hỗ trợ cấu rỉa bá đạo trong meta mới, hãy cùng tham khảo qua bảng ngọc và cách lên đồ mới mạnh nhất cho Zyra Hỗ Trợ Mùa 11 LMHT để áp đảo đối thủ ở đường dưới nhé.

Trang bị mạnh nhất cho Zyra Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Zyra Mùa 11 2

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Zyra Mùa 11 3

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Zyra Mùa 11 4

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Zyra:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Zyra Mùa 11 5

Bảng ngọc mạnh nhất cho Zyra Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Zyra Mùa 11 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Zyra Mùa 11 7

Thứ tự nâng kĩ năng Zyra

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Zyra Mùa 11 8

Back to top button