GameHướng Dẫn

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11

Bá đạo hơn với khả năng hồi máu liên tục cả ở kĩ năng lẫn trang bị mới, hãy cùng tham khảo bảng ngọc và cách lên đồ mạnh nhất cho Soraka Mùa 11 LMHT để cùng duo rank với xạ thủ trong rank xếp hạng mới nhé.

Trang bị mạnh nhất cho Soraka Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11 3

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11 4

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11 5

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Soraka:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11 8

Bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11 10

Thứ tự nâng kĩ năng Soraka

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Soraka Mùa 11 11

Back to top button