Wiki

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội
Văn học nghệ thuật Việt Nam
Tên viết tắt VULA
Thành lập 1948
Loại Hội nghề nghiệp
Vị thế pháp lý Hợp pháp, hoạt động
Trụ sở chính số 51 phố Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm
Vị trí
 • Hà Nội, Việt Nam
Vùng phục vụ Việt Nam
Ngôn ngữ chính Tiếng Việt
Chủ tịch Hữu Thỉnh

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (LHCHVHNTVN) là tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, là mặt trận của các Hội Văn học nghệ thuật trong cả nước gồm Các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Liên hiệp Hội dịch tên ra tiếng Anh là Vietnam Union of Literature and Arts Associations, viết tắt là VULA .

Điều lệ Liên hiệp các Hội VHNTVN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định Số 347/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2017 .

Hoạt động


LHCHVHNTVN hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự quản lý của Nhà nước và theo quy định của Pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hoạt động theo nguyên tắc liên hiệp, hiệp thương, Dân chủ

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của LHCHVHNTVN là Đại hội đại biểu toàn quốc 5 năm họp một lần. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Uỷ ban toàn quốc LHCHVHNTVN do đại hội hiệp thương cử ra, thường được gọi tắt là Đoàn chủ tịch. Trường hợp đặc biệt, Uỷ ban toàn quốc LHCHVHNTVN có thể triệu tập đại hội bất thường.

Các hội thành viên


Các hội chuyên ngành

 • Hội Nhà văn Việt Nam
 • Hội Mỹ thuật Việt Nam
 • Hội Nhạc sĩ Việt Nam
 • Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
 • Hội Kiến trúc sư Việt Nam
 • Hội Điện ảnh Việt Nam
 • Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
 • Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam
 • Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
 • Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Các hội địa phương

Ngoài các hội thành viên trên thì Liên hiệp còn có các hội thành viên là các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong 63 tỉnh/ thành phố thì các hội địa phương tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai hội lớn nhất, đó là Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh và Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Hà Nội

Tình hình tài chính 2019


Ngày 9-1-2019, chủ tịch liên hiệp Hữu Thỉnh loan báo các hội vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ, ‘Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta’. Ông cho là, bỏ bao cấp cho các hội văn học nghệ thuật là Nhà nước mất đi đội quân 4 vạn chiến sĩ canh giữ mặt trận văn hóa tư tưởng của đất nước.

Check Also
Close
Back to top button