Liên hệ Việt Bắc và Từ Ấy để thấy sự vận động và phát triển của cái tôi trữ tình Tố Hữu
Liên hệ Việt Bắc và Từ Ấy để thấy sự vận động và phát triển của cái tôi trữ tình Tố Hữu

Liên hệ Việt Bắc và Từ Ấy để thấy sự vận động và phát triển của cái tôi Tố Hữu

Đề bài

Cảm nhận của anh/chị về cái tôi trữ tình trong đoạn thơ sau:

…Những đường Việt Bắc của ta

Đêm đêm rầm rập như là đất rung

Quân đi điệp điệp trùng trùng

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ
nan.

Dân công đỏ
đuốc từng đoàn

Bước chân nát
đá muôn tàn lửa bay…

(Trích Việt Bắc, Tố
Hữu – Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 112)

Từ đó liên hệ với đoạn:

…“Tôi buộc lòng tôi với mọi người

Để tình trang trải với trăm nơi

Để hồn tôi với bao hồn khổ

Gần gũi nhau thêm mạnh khối
đời”…

(Trích Từ ấy , Tố
Hữu – Ngữ văn 11, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 43)

Để nêu nhận xét về sự vận động và phát triển của cái tôi trữ tình Tố Hữu qua 2 đoạn thơ trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *