Thủ Thuật

Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Mầm non

Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Mầm non năm 2021 – 2022 được ban hành kèm theo Công văn 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT.

Theo đó, quy định cụ thể về kỳ báo cáo, thời gian nộp báo cáo, các loại báo cáo cần nộp và hình thức nộp báo cáo. Vậy sau đây là Thời gian nộp báo cáo tình hình giáo dục Mầm non, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

LỊCH NỘP BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC MẦM NON
NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo công văn số 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT)

TT

Kỳ báo cáo

Thời gian nộp

Báo cáo cần nộp

Hình thức báo cáo

1

Báo cáo đầu năm học

Trước ngày 30/10/2021

(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non đầu năm học 2021-2022 (theo đề cương gửi kèm).

(2) Biểu thống kê giáo dục mầm non kỳ đầu năm học (EMIS), thời gian nộp quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT và văn bản của Bộ GDĐT (Biểu 01-MN-ĐN – Trích xuất trên phần mềm CSDL ngành, đã được kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa số liệu).

Các đơn vị báo cáo về

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDMN) qua:

(1) Hệ thống hành chính điện tử (eoffice).

(2) Bản mềm qua thư điện tử:

vugdmn@moet.gov.vn,

hangoc@moet.gov.vn.

2

Báo cáo tổng kết năm học

Trước ngày 30/6/2022.

(1) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ GDMN năm học 2021-2022 (theo các nhiệm vụ trọng tâm của GDMN năm học 2021-2022).

(2) Biểu mẫu thống kê số liệu về Giáo dục Mầm non kỳ cuối năm học (EMIS): thời gian nộp quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT và văn bản của Bộ GDĐT (Biểu mẫu số 01-MN-CN – Trích xuất trên phần mềm CSDL ngành, đã được kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa số liệu).

Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm:

  • Câu hỏi lý thuyết thi giáo viên giỏi Mầm non 2021
  • Điều lệ Trường Mầm non

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page