Wiki

Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc

Tên bằng ngôn ngữ chính thức

  • Australian Antarctic Territory (tiếng Anh)
Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc
Quốc kỳ
Bản đồ
Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc Bản đồ thể hiện phần Nam Cực mà Úc đòi hỏi chủ quyền
Tiêu ngữ
không có
Quốc ca
không có
Hành chính
Lãnh thổ của Úc
Toàn quyền Quentin Bryce1
Thủ đô Trạm Davis
Trạm nghiên cứu khoa học Trạm Davis
Địa lý
Diện tích 5.896.500 km²
Ngôn ngữ chính thức không có
Ngôn ngữ khác tiếng Anh (de facto)
Dân số ước lượng dưới 1.000 người
Đơn vị tiền tệ Đô la Úc (AUD)
Mã điện thoại +672
Ghi chú

  • 1Mặc nhiên (ex officio) là Toàn quyền Úc

Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc (tiếng Anh: Australian Antarctic Territory) là một phần của châu Nam Cực. Vương quốc Anh từng đòi chủ quyền khu vực này và đặt dưới quyền điều hành của Thịnh vượng chung Úc năm 1933. Đây là lãnh thổ lớn nhất ở Nam Cực bị đòi chủ quyền. Từ khi Hiệp ước Nam Cực có hiệu lực năm 1961, Điều 1 nêu rõ “Hiệp ước không công nhận, tranh cãi hay xác lập bất cứ yêu cầu chủ quyền lãnh thổ nào, sẽ không có yêu cầu lãnh thổ nào được xác nhận khi hiệp ước còn hiệu lực”, hầu hết các quốc gia trên thế giới không công nhận những đòi hỏi lãnh thổ ở Nam Cực của bất cứ quốc gia nào.

Phân chia hành chính


Lãnh thổ này được chia thành 9 quận, bao gồm:

STT Quận Diện tích (km²) Ranh giới phía tây Ranh giới phía đông
1 Enderby Land 045° Đ 056°25′ Đ
2 Kemp Land 056°25′ Đ 059°34′ Đ
3 Mac. Robertson Land 059°34′ Đ 072°35′ Đ
4 Princess Elizabeth Land 072°35′ Đ 087°43′ Đ
5 Kaiser Wilhelm II Land 087°43′ Đ 091°54′ Đ
6 Queen Mary Land 091°54′ Đ 100°30′ Đ
7 Wilkes Land 2.600.000 100°30′ Đ 136°11′ Đ
8 George V Land 142°02′ Đ 153°45′ Đ
9 Oates Land 153°45′ Đ 160°00′ Đ

Chủ quyền


Yêu cầu đòi chủ quyền của Úc đối với Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc chỉ được bốn quốc gia công nhận gồm Vương quốc Anh, New Zealand, Pháp và Na Uy. Trong các quốc gia không công nhận đòi hỏi chủ quyền của Úc đáng chú ý có Nhật Bản. Nhật Bản cũng không công nhận đòi hỏi chủ quyền của Úc đối với vùng biển thuộc Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc – nơi mà Nhật Bản thực hiện việc đánh bắt cá voi.

Check Also
Close
Back to top button