Lần đầu tiên thực hiện thành công dịch chuyển lượng tử dưới nước, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua liên lạc lượng tử Lần đầu tiên thực hiện thành công dịch chuyển lượng tử dưới nước, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua liên lạc lượng tử

Trong 1 thí nghiệm cách đây không lâu, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã gửi thành công thông tin lượng tử (hay còn gọi là sự chuyển dịch lượng tử) giữa 2 hạt vướng víu qua nước biển. Đây là giao tiếp lượng tử trước hết của chúng tôi dưới nước.

  • Buộc ánh sáng ngừng lại, 1 bước quan trọng để xây dựng 1 máy tính lượng tử
  • 4 hiện tượng vũ trụ truyền đi mau lẹ hơn vận tốc ánh sáng

Trong thí điểm này, thông tin được truyền đi trong vòng cách 3,3 mét trong bể nước mặn. Dựa trên thành công này, các nhà nghiên cứu tin rằng công nghệ này có thể được vận dụng để truyền các thông điệp được mã hóa, chẳng thể theo dõi trên khoảng cách 900m trong điều kiện nước biển tầm thường.

Điều ấy có ý nghĩa rất mập, nó mở ra 1 cách hết sức an toàn để chúng ta truyền tin nhắn và có nhẽ ấy là cách mã hóa tin nhắn an toàn nhất hiện tại.

Rối lượng tử hay còn gọi là vướng víu lượng tử là lúc 2 hạt vật chất được kết nối theo 1 cách nào ấy, bất kỳ điều gì xảy ra với hạt A cũng sẽ có tính năng gần giống đối với hạt B, cho dù chúng ở cách xa nhau bao lăm, cách nhau hàng trăm, thậm chí hàng ngàn 5 ánh sáng, chúng kết hợp với nhau. vẫn sẽ tiếp diễn còn đó.

Dựa trên hiện tượng này, các nhà khoa học phấn đấu truyền thông tin bằng cách khiến cho 1 hạt quay theo 1 quy luật nhất mực, cùng lúc khiến cho hạt kia quay theo. Họ kì vọng cách thức này có thể giúp truyền thông tin 1 cách an toàn trên 1 khoảng cách dài.

Dịch chuyển lượng tử trong không gian

Các nhà khoa học đã thí điểm thành công chuyển dịch lượng tử trong ko gian trước đây, từ Trái đất tới vệ tinh và trái lại, mà đây là lần trước hết có người làm được điều gì trong nước. Bất kỳ thứ gì đi qua môi trường này cũng bị phân tán.

Đối với thí điểm này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Giao thông Thượng Hải đã lấy nước biển và đổ đầy 1 bể chứa dài 3m. Họ bắn 1 chùm ánh sáng qua tinh thể, tạo ra 1 cặp photon vướng víu, nơi nhưng bất kể 1 photon phân cực tới đâu, photon kia sẽ tự động phân cực theo hướng trái lại. Các nhà khoa học đã đặt 2 photon thành cặp ở 2 đầu của 1 bể nước biển. Kết quả cho thấy 2 photon có thể truyền thông tin cho nhau với độ xác thực 98%, điều ấy có tức là các cách thức truyền thông tin lượng tử và xây dựng mạng liên lạc lượng tử dưới nước là hoàn toàn có thể tiến hành được.

Đây là bước đầu tiên trong việc xây dựng mạng liên lạc lượng tử dưới nước

Cần nhiều thí điểm hơn để dò hỏi xem liệu chuyển dịch lượng tử dưới nước có hoạt động trong môi trường thiên nhiên hay ko và nó có thể hoạt động bao xa.

Các nhà khoa học Trung Quốc ước lượng khoảng cách truyền tối đa là 885m. Trong lúc ấy, theo ước lượng của 1 đội khác, quãng đường tối đa chỉ là 120m.

Jeffrey Uhlmann, nhà vật lý tại Đại học Missouri ở Columbia, cho biết nước biển hấp thu ánh sáng, vì thế việc mở mang khoảng cách sẽ rất gieo neo.

Trong 1 thí nghiệm cách đây không lâu, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã gửi thành công thông tin lượng tử (hay còn gọi là sự chuyển dịch lượng tử) giữa 2 hạt vướng víu qua nước biển. Đây là giao tiếp lượng tử trước hết của chúng tôi dưới nước.

  • Buộc ánh sáng ngừng lại, 1 bước quan trọng để xây dựng 1 máy tính lượng tử
  • 4 hiện tượng vũ trụ truyền đi mau lẹ hơn vận tốc ánh sáng

Trong thí điểm này, thông tin được truyền đi trong vòng cách 3,3 mét trong bể nước mặn. Dựa trên thành công này, các nhà nghiên cứu tin rằng công nghệ này có thể được vận dụng để truyền các thông điệp được mã hóa, chẳng thể theo dõi trên khoảng cách 900m trong điều kiện nước biển tầm thường.

Thông tin đã được truyền trong bể nước mặn trên khoảng cách 3,3 mét

Điều ấy có ý nghĩa rất mập, nó mở ra 1 cách hết sức an toàn để chúng ta truyền tin nhắn và có nhẽ ấy là cách mã hóa tin nhắn an toàn nhất hiện tại.

Rối lượng tử hay còn gọi là vướng víu lượng tử là lúc 2 hạt vật chất được kết nối theo 1 cách nào ấy, bất kỳ điều gì xảy ra với hạt A cũng sẽ có tính năng gần giống đối với hạt B, cho dù chúng ở cách xa nhau bao lăm, cách nhau hàng trăm, thậm chí hàng ngàn 5 ánh sáng, chúng kết hợp với nhau. vẫn sẽ tiếp diễn còn đó.

Dựa trên hiện tượng này, các nhà khoa học phấn đấu truyền thông tin bằng cách khiến cho 1 hạt quay theo 1 quy luật nhất mực, cùng lúc khiến cho hạt kia quay theo. Họ kì vọng cách thức này có thể giúp truyền thông tin 1 cách an toàn trên 1 khoảng cách dài.

Dịch chuyển lượng tử trong không gian

Các nhà khoa học đã thí điểm thành công chuyển dịch lượng tử trong ko gian trước đây, từ Trái đất tới vệ tinh và trái lại, mà đây là lần trước hết có người làm được điều gì trong nước. Bất kỳ thứ gì đi qua môi trường này cũng bị phân tán.

Đối với thí điểm này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Giao thông Thượng Hải đã lấy nước biển và đổ đầy 1 bể chứa dài 3m. Họ bắn 1 chùm ánh sáng qua tinh thể, tạo ra 1 cặp photon vướng víu, nơi nhưng bất kể 1 photon phân cực tới đâu, photon kia sẽ tự động phân cực theo hướng trái lại. Các nhà khoa học đã đặt 2 photon thành cặp ở 2 đầu của 1 bể nước biển. Kết quả cho thấy 2 photon có thể truyền thông tin cho nhau với độ xác thực 98%, điều ấy có tức là các cách thức truyền thông tin lượng tử và xây dựng mạng liên lạc lượng tử dưới nước là hoàn toàn có thể tiến hành được.

Đây là bước đầu tiên trong việc xây dựng mạng liên lạc lượng tử dưới nước

Cần nhiều thí điểm hơn để dò hỏi xem liệu chuyển dịch lượng tử dưới nước có hoạt động trong môi trường thiên nhiên hay ko và nó có thể hoạt động bao xa.

Các nhà khoa học Trung Quốc ước lượng khoảng cách truyền tối đa là 885m. Trong lúc ấy, theo ước lượng của 1 đội khác, quãng đường tối đa chỉ là 120m.

Jeffrey Uhlmann, nhà vật lý tại Đại học Missouri ở Columbia, cho biết nước biển hấp thu ánh sáng, vì thế việc mở mang khoảng cách sẽ rất gieo neo.

.

Xem thêm về bài viết

Lần trước hết tiến hành thành công chuyển dịch lượng tử dưới nước, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua liên lạc lượng tử
Lần trước hết tiến hành thành công chuyển dịch lượng tử dưới nước, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua liên lạc lượng tử

[rule_3_plain]

Trong thí điểm vừa mới đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thành công trong việc gửi thông tin lượng tử (hay còn gọi là chuyển dịch lượng tử) giữa 2 hạt rối phê chuẩn môi trường nước biển. Đây là lần trước hết chúng ta có thể tiến hành liên lạc lượng tử dưới nước.

Bắt ánh sáng phải ngừng lại, bước tiến quan trọng để chế tác máy tính lượng tử
4 hiện tượng vũ trụ có vận tốc chuyển động vượt qua được tốc độ ánh sáng

Trong thí điểm này, thông tin đã được chuyển đi 1 quãng đường xa 3,3m trong 1 bể nước muối. Dựa vào thành công này, các nhà nghiên cứu tin rằng có thể phần mềm kĩ thuật này trong điều kiện nước biển thông thường để truyền thông tin được mã hóa, chẳng thể bị hack đi 1 khoảng cách xa 900m.

Điều này có ý nghĩa rất mập, nó mở ra cho chúng ta 1 phương cách truyền tin cực kì an toàn, và có nhẽ nó là cách mã hóa tin nhắn bảo mật nhất hiện tại.
Rối lượng tử hay vướng víu lượng tử có tức là bằng 1 cách nào ấy 2 hạt vật chất được kết nối với nhau, bất kì điều gì xảy ra với hạt A sẽ tác động giống hệt lên hạt B, bất kể tách chúng ở xa nhau hàng trăm thậm chí hàng nghìn 5 ánh sáng chúng vẫn tiếp diễn giữ mối kết hợp.
Dựa vào hiện tượng ấy, các nhà khoa học đã thí điểm truyền thông tin bằng cách làm 1 hạt quay theo những quy luật nhất mực và làm hạt kia cũng quay theo. Họ kì vọng, cách thức này có thể giúp truyền thông tin qua 1 quãng đường mập 1 cách an toàn.

Trước đây các nhà khoa học đã thí điểm thành công chuyển dịch lượng tử trong ko gian Vũ trụ, từ Trái Đất lên vệ tinh và trái lại mà đây là lần trước hết có người tiến hành điều ấy trong môi trường nước, bất kì thứ gì đi qua môi trường này cũng bị phân tán.
Trong thí điểm này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Giao thông Thượng Hải đã lấy nước biển, đổ đầy vào 1 bể 3 mét. Họ bắn 1 tia sáng xuyên qua 1 viên pha lê để đáp ứng 1 cặp photon rối, dù 1 photon bị phân cực như thế nào thì hạt photon kia cũng sẽ tự động phân cực trái lại. Các nhà khoa học đặt 2 hạt photon trong 1 cặp này được đặt ở 2 đầu bể nước biển. Kết quả cho thấy 2 photon có thể truyền được thông tin sang cho nhau xác thực đến 98%, điều này có nghĩa cách thức truyền thông tin lượng tử và việc xây dựng 1 màng lưới liên lạc lượng tử dưới nước là hoàn toàn khả thi.

Vẫn còn cần thử tiến hành nhiều thí điểm khác nữa để nghiên cứu xem chuyển dịch lượng tử dưới nước có hoạt động trong môi trường thiên nhiên ko, và nó có thể hoạt động ở khoảng cách bao xa.
Các nhà khoa học Trung Quốc dự trù khoảng cách tối đa có thể truyền tin sẽ là 885m. Trong lúc ấy, theo dự trù của 1 hàng ngũ khác thì khoảng cách cực đại chỉ là 120m.
Jeffrey Uhlmann, nhà vật lý học tại Đại học Missouri, Columbia cho biết, nước biển hấp thu ánh sáng, nên việc kéo dài khoảng cách sẽ rất gieo neo.

Trong thí điểm vừa mới đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thành công trong việc gửi thông tin lượng tử (hay còn gọi là chuyển dịch lượng tử) giữa 2 hạt rối phê chuẩn môi trường nước biển. Đây là lần trước hết chúng ta có thể tiến hành liên lạc lượng tử dưới nước.

Bắt ánh sáng phải ngừng lại, bước tiến quan trọng để chế tác máy tính lượng tử
4 hiện tượng vũ trụ có vận tốc chuyển động vượt qua được tốc độ ánh sáng

Trong thí điểm này, thông tin đã được chuyển đi 1 quãng đường xa 3,3m trong 1 bể nước muối. Dựa vào thành công này, các nhà nghiên cứu tin rằng có thể phần mềm kĩ thuật này trong điều kiện nước biển thông thường để truyền thông tin được mã hóa, chẳng thể bị hack đi 1 khoảng cách xa 900m.

Điều này có ý nghĩa rất mập, nó mở ra cho chúng ta 1 phương cách truyền tin cực kì an toàn, và có nhẽ nó là cách mã hóa tin nhắn bảo mật nhất hiện tại.
Rối lượng tử hay vướng víu lượng tử có tức là bằng 1 cách nào ấy 2 hạt vật chất được kết nối với nhau, bất kì điều gì xảy ra với hạt A sẽ tác động giống hệt lên hạt B, bất kể tách chúng ở xa nhau hàng trăm thậm chí hàng nghìn 5 ánh sáng chúng vẫn tiếp diễn giữ mối kết hợp.
Dựa vào hiện tượng ấy, các nhà khoa học đã thí điểm truyền thông tin bằng cách làm 1 hạt quay theo những quy luật nhất mực và làm hạt kia cũng quay theo. Họ kì vọng, cách thức này có thể giúp truyền thông tin qua 1 quãng đường mập 1 cách an toàn.

Trước đây các nhà khoa học đã thí điểm thành công chuyển dịch lượng tử trong ko gian Vũ trụ, từ Trái Đất lên vệ tinh và trái lại mà đây là lần trước hết có người tiến hành điều ấy trong môi trường nước, bất kì thứ gì đi qua môi trường này cũng bị phân tán.
Trong thí điểm này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Giao thông Thượng Hải đã lấy nước biển, đổ đầy vào 1 bể 3 mét. Họ bắn 1 tia sáng xuyên qua 1 viên pha lê để đáp ứng 1 cặp photon rối, dù 1 photon bị phân cực như thế nào thì hạt photon kia cũng sẽ tự động phân cực trái lại. Các nhà khoa học đặt 2 hạt photon trong 1 cặp này được đặt ở 2 đầu bể nước biển. Kết quả cho thấy 2 photon có thể truyền được thông tin sang cho nhau xác thực đến 98%, điều này có nghĩa cách thức truyền thông tin lượng tử và việc xây dựng 1 màng lưới liên lạc lượng tử dưới nước là hoàn toàn khả thi.

Vẫn còn cần thử tiến hành nhiều thí điểm khác nữa để nghiên cứu xem chuyển dịch lượng tử dưới nước có hoạt động trong môi trường thiên nhiên ko, và nó có thể hoạt động ở khoảng cách bao xa.
Các nhà khoa học Trung Quốc dự trù khoảng cách tối đa có thể truyền tin sẽ là 885m. Trong lúc ấy, theo dự trù của 1 hàng ngũ khác thì khoảng cách cực đại chỉ là 120m.
Jeffrey Uhlmann, nhà vật lý học tại Đại học Missouri, Columbia cho biết, nước biển hấp thu ánh sáng, nên việc kéo dài khoảng cách sẽ rất gieo neo.

TagsKhoa học Khoa học công nghệ

[rule_2_plain]

#Lần #đầu #tiên #thực #hiện #thành #công #dịch #chuyển #lượng #tử #dưới #nước #Trung #Quốc #vươn #lên #dẫn #đầu #trong #cuộc #đua #liên #lạc #lượng #tửLần #đầu #tiên #thực #hiện #thành #công #dịch #chuyển #lượng #tử #dưới #nước #Trung #Quốc #vươn #lên #dẫn #đầu #trong #cuộc #đua #liên #lạc #lượng #tử


  • #Lần #đầu #tiên #thực #hiện #thành #công #dịch #chuyển #lượng #tử #dưới #nước #Trung #Quốc #vươn #lên #dẫn #đầu #trong #cuộc #đua #liên #lạc #lượng #tửLần #đầu #tiên #thực #hiện #thành #công #dịch #chuyển #lượng #tử #dưới #nước #Trung #Quốc #vươn #lên #dẫn #đầu #trong #cuộc #đua #liên #lạc #lượng #tử
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button