Hình

Làm Thế Nào Để Vẽ Đầu Tượng Nữ Cao Niên? (Hình Nền Đẹp)

Làm Thế Nào Để Vẽ Đầu Tượng Nữ Cao Niên?

Tượng đề thi môn vẽ mỹ thuật trường đại học Kiến trúc năm 2012 (vẽ đầu tượng nữ cao niên) theo đánh giá của chúng tôi là một đề thi dễ, đó là do:Tượng không có nhiều chi tiết và có tỉ lệ dễ đo, dễ so sánh; Đặc điểm mẫu rõ ràng, có thể quan sát được tốt; Khối rõ ràng, sắc nét…

Thông tin hình “Làm Thế Nào Để Vẽ Đầu Tượng Nữ Cao Niên?”

#Làm #Thế #Nào #Để #Vẽ #Đầu #Tượng #Nữ #Cao #Niên

Sưu tập: https://kthn.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button