kiến thức trọng tâm bài câu cá mùa thu
kiến thức trọng tâm bài câu cá mùa thu

Kiến thức trọng tâm Câu Cá Mùa Thu ngắn gọn dễ nhớ

Tìm hiểu chung

– Nguyễn Khuyến (1835 – 1909), lúc nhỏ tên Nguyễn Thắng, hiệu là Quế Sơn.

– Quê quán: Xã Yên Đổ, Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

– Đỗ đầu 3 kì thi –> Tam nguyên Yên Đổ.

– Là người tài năng, cốt cách thanh cao, yêu nước thương dân.

– Về sáng tác: Cả chữ Hán, Nôm hiện còn khoảng hơn 800 bài, nhiều thể loại. Có 2 mảng thơ: trữ tình, trào phúng.

Tagged:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *