Học Tập

Khoa học lớp 4 Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)

Giải bài tập SGK Khoa học 4 trang 8, 9 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo) của Chủ đề Con người và sức khỏe.

Qua đó, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Khoa học 4 thật thành thạo. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của KTHN:

Giải bài tập SGK Khoa học 4 trang 8, 9

Quan sát và trả lời

Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Trả lời:

 • Hình 1: Vẽ cơ quan tiêu hoá. Nó có chức năng trao đổi thức ăn.
 • Hình 2: Vẽ cơ quan hô hấp. Nó có chức năng thực hiện quá trình trao đổi khí.
 • Hình 3: Vẽ cơ quan tuần hoàn. Nó có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng đi đến tất cả các cơ quan của cơ thể.
 • Hình 4: Vẽ cơ quan bài tiết. Nó có chức năng thải nước tiểu từ cơ thể ra ngoài môi trường

Thực hành

Ghép chữ vào chỗ … trong sơ đồ.

Ghép chữ

Trả lời:

Sơ đồ

Liên hệ thực tế và trả lời

1. Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

2. Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Trả lời:

1. Mối liên hệ giữa các cơ quan:

 • Cơ quan tiêu hoá lấy thức ăn, nước uống từ môi trường để tạo ra các chất dinh dưỡng và thải ra phân.
 • Cơ quan hô hấp lấy không khí để tạo ra ôxi và thải ra khí các-bô-níc.
 • Cơ quan tuần hoàn nhận chất dinh dưỡng và ô-xy đưa đến tất cả các cơ quan của cơ thể và thải khí các-bô-níc vào cơ quan hô hấp.
 • Cơ quan bài tiết thải ra nước tiểu và mồ hôi.

2. Khi một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ không diễn ra và con người sẽ không lấy được thức ăn, nước uống, không khí, khi đó con người sẽ chết.

Giải bài tập SGK Khoa học 4 trang 8, 9 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo) của Chủ đề Con người và sức khỏe.

Qua đó, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Khoa học 4 thật thành thạo. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của KTHN:

Giải bài tập SGK Khoa học 4 trang 8, 9

Quan sát và trả lời

Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Trả lời:

 • Hình 1: Vẽ cơ quan tiêu hoá. Nó có chức năng trao đổi thức ăn.
 • Hình 2: Vẽ cơ quan hô hấp. Nó có chức năng thực hiện quá trình trao đổi khí.
 • Hình 3: Vẽ cơ quan tuần hoàn. Nó có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng đi đến tất cả các cơ quan của cơ thể.
 • Hình 4: Vẽ cơ quan bài tiết. Nó có chức năng thải nước tiểu từ cơ thể ra ngoài môi trường

Thực hành

Ghép chữ vào chỗ … trong sơ đồ.

Ghép chữ

Trả lời:

Sơ đồ

Liên hệ thực tế và trả lời

1. Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

2. Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Trả lời:

1. Mối liên hệ giữa các cơ quan:

 • Cơ quan tiêu hoá lấy thức ăn, nước uống từ môi trường để tạo ra các chất dinh dưỡng và thải ra phân.
 • Cơ quan hô hấp lấy không khí để tạo ra ôxi và thải ra khí các-bô-níc.
 • Cơ quan tuần hoàn nhận chất dinh dưỡng và ô-xy đưa đến tất cả các cơ quan của cơ thể và thải khí các-bô-níc vào cơ quan hô hấp.
 • Cơ quan bài tiết thải ra nước tiểu và mồ hôi.

2. Khi một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ không diễn ra và con người sẽ không lấy được thức ăn, nước uống, không khí, khi đó con người sẽ chết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page