Wiki

Khánh Minh

Khánh Minh
慶明
Quận vương nhà Thanh
Đa La Bình Quận vương
Tại vị 1749 – 1750
Tiền nhiệm Phúc Bành
Kế nhiệm Khánh Hằng
Thông tin chung
Tên đầy đủ
Ái Tân Giác La Khánh Minh
(愛新覺羅 慶明)
Thụy hiệu
Đa La Bình Hy Quận vương
(多羅平僖郡王)
Hoàng tộc Ái Tân Giác La
Thân phụ Bình Quận vương Phúc Bành
Thân mẫu Trắc Phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị
Sinh (1733-01-27)27 tháng 1, 1733
Mất 30 tháng 9, 1750(1750-09-30) (17 tuổi)

Khánh Minh (chữ Hán: 慶明; 27 tháng 1 năm 1733 – 30 tháng 9 năm 1750), Ái Tân Giác La, là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đời


Khánh Minh sinh vào giờ Ngọ ngày 12 tháng 12 (âm lịch) năm Ung Chính thứ 10 (1732), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Bình Mẫn Quận vương Phúc Bành, mẹ ông là Trắc Phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị (瓜爾佳氏).

Năm Càn Long thứ 13 (1748), phụ thân ông qua đời, ông được thế tập tước vị Bình Quận vương (平郡王) đời thứ 6, tức Khắc Cần Quận vương (克勤郡王) đời thứ 8.

Năm thứ 15 (1750), ngày 1 tháng 9 (âm lịch), ông qua đời khi mới 19 tuổi, được truy thụy Bình Hy Quận vương (平僖郡王).

Ông lúc sinh thời không có con, nên tước vị sẽ do Khánh Hằng (慶恆), con trai của Bối tử Phúc Tú (福秀) – em trai của Phúc Bành thế tập.

Check Also
Close
Back to top button