Giáo Dục

Interface trong C# là gì?

Trong các bài học C# trước bạn đọc đã cùng Taimienphi.vn tìm hiểu về cấu trúc (structure) cũng như mảng (array) trong C# là gì. Để tìm hiểu rõ hơn về Interface trong C# là gì, bạn đọc cùng tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

Interface được hiểu là giao diện cú pháp mà tất cả các lớp kế thừa Interface nên theo. Tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu rõ hơn về Interface trong C# là gì nhé.

interface trong c# la gi?

Interface trong C# là gì?
 

1. Interface trong C# là gì?

Giống như lớp (class), Interface có thể bao gồm các phương thức, thuộc tính, sự kiện và bộ chỉ mục làm thành viên. Tuy nhiên Interface chỉ chứa khai báo của các thành viên, việc triển khai các thành viên của Interface sẽ được thực hiện bởi lớp triển khai Interface kiểu ngầm định (implicitly) hoặc tường minh (explicitly).
– Interface xác định những gì một lớp phải làm và không làm.
– Interface không có thành viên riêng.
– Mặc định tất cả các thành viên của Interface là công khai và trừu tượng.
– Interface luôn được định nghĩa bằng cách sử dụng từ khóa “interface”.
– Interface không thể chứa các trường vì chúng đại diện cho việc triển khai dữ liệu cụ thể.
– Interface hỗ trợ đa kế thừa, còn lớp thì không.

2. Cú pháp khai báo Interface

Cú pháp khai báo Interface trong C# có dạng:
interface
{
// khai báo sự kiện
// khai báo chỉ số
// khai báo phương thức
// khai báo thuộc tính
}

3. Cú pháp triển khai Interface

Dưới đây là cú pháp triển khai Interface: lớp lớp_tên: interface_tên

Để khai báo Interface, chúng ta sử dụng từ khóa Interface. Từ khóa này được sử dụng để khai báo các thành viên công khai và trừu tượng. Điều đó có nghĩa là tất cả các thành viên trong interface được khai báo với phần thân trống, và là các thành viên công khai và trừu tượng theo mặc định. Một lớp triển khai interface phải triển khai tất cả các phương thức được khai báo trong interface.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về Interface trong C#:

– Ví dụ 1:

interface trong c la gi 2

Kết quả đầu ra có dạng: Sudo Placement GeeksforGeeks

– Ví dụ 2:

Interface trong C# là gì?

Interface trong C# là gì?

Interface trong C# là gì?

Interface trong C# là gì?

Kết quả đầu ra có dạng:

Interface trong C# là gì?

4. Tổng kết

– Interface được sử dụng để đảm bảo loose coupling (ít ràng buộc).
– Được sử dụng để đảm bảo trừu tượng.
– Để đảm bảo lập trình dựa trên thành phần.
– Đảm bảo đa kế thừa và trừu tượng.
– Interface bổ sung thêm plug và đóng vai trò như kiến trúc trong các ứng dụng.

Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về Interface trong C# là gì? Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết khác đã có trên Taimienphi.vn để tìm hiểu thêm các thông tin về lớp và đối tượng trong C# là gì nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button