Hướng dẫn giải toán lớp 4: Ki-lô-mét vuông trang 99

Đánh Giá

Đanh Giá - 10

10

100

Hướng dẫn hay lăm ạ !

User Rating: Be the first one !

Giải bài tập SGK Toán lớp 4: Ki-lô-mét vuông trang 99 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Ki-lô-mét vuông của Chương 3 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.Hãy tham khảo với KTHN nhé.

Video hướng dẫn giải bài tập Ki-lô-mét vuông trang 99

Phần lý thuyết ki lô mét vuông lớp 4

Toán lớp 4: Ki-lô-mét vuông trang 99

Giải bài tập Toán 4 trang 100

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 4: Ki-lô-mét vuông trang 99 hãy cùng tham khảo nhé.

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

Đọc Viết
Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông
Hai nghìn ki-lô-mét vuông
509km2
320 000km2

Gợi ý đáp án:

Đọc Viết
Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông 921km2
Hai nghìn ki-lô-mét vuông 2000km2
Năm trăm linh chín ki-lô-mét vuông 509km2
Ba trăm hai mươi nghìn ki-lô-mét vuông 320 000km2

 

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1km2 = ………..m2

1 000 000m2 = …km2

1m2 = …………dm2

5km2 = …………..m2

32m2 49dm2 = …….dm2

2 000 000m2 = ……….km2

Gợi ý đáp án:

1km2 = 1 000 000m2

1 000 000m2 = 1km2

1m2 = 100dm2

5km2 = 5 000 000m2

32m2 49dm2 = 3249dm2

2 000 000m2 = 2km2

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 4)

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Gợi ý đáp án:

Diện tích của khu rừng đó là:

3 × 2 = 6 (km2)

Đáp số: 6km2

Bài 4 (trang 100 SGK Toán 4)

Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ:

a) Diện tích phòng học: 81cm2; 40m2; 900dm2.

b) Diện tích nước Việt Nam: 5 000 000m2; 324 000 dm2; 330 991km2

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích phòng học là: 40m2.

b) Diện tích nước Việt Nam là 330 991km2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button