Học phí công lập Hà Nội 2022

Học phí tại Hà Nội năm học 2022-2023 có thể sẽ tăng gấp đôi

Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi trong năm học 2022-2023. Mới đây HĐND TP Hà Nội đã có dự thảo nghị quyết về việc quy định mức thu học phí với các trường mầm non, phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Sau đây là dự kiến mức học phí các trường công lập tại Hà Nội trong năm học 2022-2023, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Dự kiến mức thu học phí công lập Hà Nội 2023

Dự thảo nghị quyết được xây dựng theo khung học phí mới tại nghị định 81/2021 của Chính phủ. Học phí dự kiến của Hà Nội ở mức sàn, tức mức thu thấp nhất.

Mức học phí dự kiến áp dụng với các trường mầm non, phổ thông chưa đảm bảo chi thường xuyên (giai đoạn 2022-2026) cụ thể như sau (đơn vị: đồng/học sinh/tháng):

Học phí tại Hà Nội năm học 2022-2023

Học phí tại Hà Nội năm học 2022-2023

Với các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, thành phố không đưa ra học phí cụ thể, mà chỉ quy định mức trần qua từng năm. Trong năm học 2022-2023, học phí dao động 2,4-3,2 triệu đồng một tháng, mỗi năm sau tăng khoảng 6-8%. Trên cơ sở mức trần, hiệu trưởng quyết định học phí phù hợp.

Trong trường hợp học trực tuyến, các trường tổ chức thu 75% mức học phí đã được ban hành. Quy định này không áp dụng với cấp mầm non bởi trẻ mầm non không học trực tuyến.

Trong một tháng, nếu trẻ mầm non học ít hơn 14 ngày, cần nộp một nửa so với quy định; học trên 14 ngày phải nộp đủ học phí cả tháng.

Với bậc phổ thông luân chuyển học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức nào được áp dụng từ 14 ngày trở lên thì trường sẽ thu học phí theo hình thức đó. Các trường cần đảm bảo tổng số tháng thu học phí trong năm không vượt quá 9.

2. Mức thu học phí công lập Hà Nội 2021-2022

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của KTHN.

Xem thêm về bài viết

Học phí công lập Hà Nội 2022

Học phí tại Hà Nội năm học 2022-2023 có thể sẽ tăng gấp đôi
Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi trong năm học 2022-2023. Mới đây HĐND TP Hà Nội đã có dự thảo nghị quyết về việc quy định mức thu học phí với các trường mầm non, phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Sau đây là dự kiến mức học phí các trường công lập tại Hà Nội trong năm học 2022-2023, mời các bạn cùng tham khảo.
1. Dự kiến mức thu học phí công lập Hà Nội 2023
Dự thảo nghị quyết được xây dựng theo khung học phí mới tại nghị định 81/2021 của Chính phủ. Học phí dự kiến của Hà Nội ở mức sàn, tức mức thu thấp nhất.
Mức học phí dự kiến áp dụng với các trường mầm non, phổ thông chưa đảm bảo chi thường xuyên (giai đoạn 2022-2026) cụ thể như sau (đơn vị: đồng/học sinh/tháng):

Với các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, thành phố không đưa ra học phí cụ thể, mà chỉ quy định mức trần qua từng năm. Trong năm học 2022-2023, học phí dao động 2,4-3,2 triệu đồng một tháng, mỗi năm sau tăng khoảng 6-8%. Trên cơ sở mức trần, hiệu trưởng quyết định học phí phù hợp.
Trong trường hợp học trực tuyến, các trường tổ chức thu 75% mức học phí đã được ban hành. Quy định này không áp dụng với cấp mầm non bởi trẻ mầm non không học trực tuyến.
Trong một tháng, nếu trẻ mầm non học ít hơn 14 ngày, cần nộp một nửa so với quy định; học trên 14 ngày phải nộp đủ học phí cả tháng.
Với bậc phổ thông luân chuyển học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức nào được áp dụng từ 14 ngày trở lên thì trường sẽ thu học phí theo hình thức đó. Các trường cần đảm bảo tổng số tháng thu học phí trong năm không vượt quá 9.
2. Mức thu học phí công lập Hà Nội 2021-2022
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của KTHN.

#Học #phí #công #lập #Hà #Nội


#Học #phí #công #lập #Hà #Nội

KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button