Wiki

Hippocampus

Hippocampus là một từ trong tiếng Latin, được dùng làm tên khoa học của:

  • Hồi hải mã, trong ngành giải phẫu học, là một bộ phận của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương.
  • Cá ngựa, một chi cá trong bộ Cá chìa vôi.

Trang định hướng này liệt kê những bài được liên kết với cùng tên khoa học của một loài đầy đủ.
Nếu một liên kết trong một bài thì bạn đến đây, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết được dự định.

—KTHN—

Check Also
Close
Back to top button