Hệ thống kiến thức bài thơ Chiều Tối
Hệ thống kiến thức bài thơ Chiều Tối
Hệ thống kiến thức bài thơ Chiều Tối

Hệ thống kiến thức bài thơ Chiều Tối đầy đủ

So sánh bản dịch thơ và nguyên tác

Câu 1 : dịch đạt

Câu 2 :không dịch được chữ “cô” trong từ “cô vân mạn mạn”, dịch “trôi nhẹ” chưa đúng

Câu 3 : thừa chữ “tối”

Câu 4 : tương đối đúng ý

Bức tranh thiên nhiên chiều muộn nơi núi rừng (2 câu đầu)

– Bức tranh thiên nhiên:

+ Cánh chim mỏi: cảm nhận rất sâu trạng thái bên trong của sự vật , một cảm nhận của con người hiện đại trên cơ sở ý thức sâu sắc cái tôi cá nhân trước ngoại cảnh ==> Có sự tương đồng: chim mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn , người tù mệt mỏi sau một ngày lê bước trên đường.

Tagged:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *