Wiki

Hầu (họ)

Hầu (chữ Hán: 侯, Bính âm: Hou) là một họ của người Trung Quốc và Việt Nam. Về mức độ phổ biến họ này xếp thứ 77 ở Trung Quốc theo số liệu năm 2006.

Người Việt Nam nổi tiếng


  • Hầu A Lềnh, chính trị gia Việt Nam người dân tộc H’Mông.
  • Hầu Văn Lý, chính trị gia Việt Nam người dân tộc H’Mông.

Người Trung Quốc họ Hầu nổi tiếng


  • Hầu Cảnh, nhân vật chính trị thời Nam-Bắc triều (Trung Quốc)
  • Hầu Quân Tập, danh tướng thời nhà Đường
  • Hầu Hiếu Hiền, đạo diễn Đài Loan
  • Hầu Bội Sâm, diễn viên Đài Loan
  • Hầu Dật Phàm, vận động viên cờ vua Trung Quốc
  • Hầu Nhân Bảo, nhân vật thời nhà Tống
  • Hầu Di Quân, diễn viên Đài Loan
  • Hầu Khải (1962), Thẩm kế trưởng Thẩm kế thự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cấp Bộ trưởng.
Back to top button