Excel – Hàm STDEV, Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu

Hiện nay Excel hỗ trợ rất nhiều hàm thống kê, hàm toán học, logic, … Và STDEV là một trong những hàm thống kê được nhiều người quan tâm, hàm giúp bạn tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

Hàm STDEV trong Excel giúp bạn ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn cú pháp cũng như cách sử dụng hàm này.

Hướng dẫn cách dùng hàm STDEV trong Excel – Ví dụ minh họa

Cú phápSTDEV(number1,[number2],…)

Trong đó:

– Number1: Đối số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể. Giá trị bắt buộc.
– Number2: Đối số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Giá trị tùy chọn không bắt buộc

Xét ví dụ

Ta có 3 sản phẩm, ứng với mỗi sản phẩm có độ bền tương ứng với number1…như hình bên dưới. Để tính độ lệch chuẩn ta thực hiện như sau: Nhập công thức tại ô E5, ta được kết quả như hình dưới.

Sao chép công thức xuống các ô dưới

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm STDEV trong Excel để tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu rồi đó. Bạn có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy. Bạn có thể áp dụng hàm này trên các phiên bản Office 2013, Office 2010, Office 2007Office 2003

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button