Wiki

Halland

Halland (Hallandia)

The provinces of Sweden with Halland highlighted
Halland
Land Götaland
Hạt tương ứng chính Hạt Halland
Phương ngữ Halländska
Götamål
Scanian
Dân số 303,895
Diện tích 4,796 km²
Hoa Broom
Con vật Salmon

HallandHalland (trợ giúp·thông tin) (Hallandia) là một trong những tỉnh truyền thống của Thụy Điển (landskap). Tỉnh Halland giáp với Västergötland, Småland, Scania và biển Kattegat.
Cũng giống như các tỉnh của Thuỵ Điển hiện nay không còn chức năng hành chính.

Back to top button