Game

Greek Mythology – Thần thoại Hy Lạp đã có trong mọi phiên bản Minecraft

Trước đây, bộ sưu tập Mash-Up thần thoại Hy Lạp này chỉ dành cho những người yêu thích, nhưng giờ đây tất cả các nghệ sĩ đều có thể trải nghiệm bộ sưu tập này trên thiết bị của họ như thần thoại Hy Lạp đã ra đời. Bây giờ trong mọi phiên bản của Minecraft.

  • Tải xuống Minecraft

Túi này bao gồm các kết cấu tùy chỉnh, giao diện người dùng mới, 39 màu độc đáo như Zeus, Prometheus, một số trong số đó là miễn phí. Nếu bạn muốn trải nghiệm bộ truyện quý tộc này trong game Minecraft thì hãy tải ngay phiên bản mới của game.

Hình ảnh thần thoại Hy Lạp trong Minecraft

Màu sắc trong thần thoại Hy Lạp

Xem thêm tại: https://minecraft.net/en-us/article/greek-mythology-minecraft

  • Tổng hợp các quy tắc trong game Minecraft
  • Cách bạn làm mọi thứ trong trò chơi Minecraft
Back to top button