Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn Kinh tế chính trị Mác Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, tác giả PGS. TS. Phạm Văn Dũng đã soạn ra bộ Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế – Quản trị Kinh doanh. Mời các bạn xem và tải về trong link dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button