Giáo Án Chiếc Thuyền Ngoài Xa theo định hướng phát triển năng lực

Mở bài kết bài chiếc thuyền ngoài xa hay đừng hỏi

Giáo Án Chiếc Thuyền Ngoài Xa theo định hướng phát triển năng lực

Thông Tin Giáo Án Chiếc Thuyền Ngoài Xa theo phương pháp mới

I. KIẾN
THỨC CƠ BẢN:

1. Kiến
thức về tác giả:

– Nguyễn Minh Châu (1930- 1989), xuất thân trong một gia đình nông dân, quê ở xã Quỳnh Hải (nay là xã Sơn Hải), huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

– Ông bắt đầu viết văn từ 1954, nhưng thực sự khẳng định tài năng của mình kể từ tiểu thuyết Cửa sông (1967)  và Dấu chân người lính (1972).

– Ông được coi là nhà văn mở đường tinh anh của văn học Việt Nam thời kì đổi mới.

– Năm 2000, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

2. Kiến
thức về tác phẩm:

a. Hoàn
cảnh, xuất xứ tác phẩm:

– “Chiếc thuyền ngoài xa” viết năm 1983, là nhan đề truyện ngắn nhưng đồng thời cũng là tên tập truyện do Nhà xuất bản Tác phẩm mới ấn hành năm 1987. Năm 2001, truyện ngắn này được in trong Nguyễn Minh Châu, Toàn tập, tập 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button