Giáo Dục

Giải bài tập trang 66 SGK toán 5

Bài trước chúng ta đã được tìm hiểu phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách giải bài tập trang 66 SGK toán 5 – Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000. Để nắm rõ hơn kiến thức bài học mời các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết tài liệu giải toán lớp 5 với đầy đủ những nội dung hướng dẫn dưới đây

=> Xem thêm Giải toán lớp 5 mới nhất tại đây: giải toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập trang 66 Toán 5 gồm phương pháp giải

1. giải bài 1 trang 66 SGK Toán 5

Đề bài:
Tính nhẩm:
a) 43,2 : 10
0,65:10               
432,9: 100
13,96: 1000
b) 23,7 : 10
2,07 : 10             
2,23 : 100
999,8 : 1000

Phương pháp giải:
Để thực hiện được phép chia một số thập phân cho số 10; 100; 1000;… ta cần chuyển dấu phẩy của số thập phân đó qua trái tương ứng một, hai, ba,… chữ số.

Đáp án:
a) 43,2 : 10 = 4,32
0,65 : 10 = 0,065
432,9 : 100 = 4,329
13,96 : 1000 = 0,01396
b) 23,7 : 10 = 2,37
2,07 : 10 = 0,207
2,23 : 100 = 0,0223
999,8 : 1000 = 0,9998

2. Giải bài 2 trang 66 SGK Toán 5

Đề bài:
Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:
a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1;
b) 123,4 : 100 và 123,4 x 0,01;
c) 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1;
d) 87,6 : 100 và 87,6 x 0,01.

Phương pháp giải:
Ta thực hiện phép nhân một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;… và phép chia một số thập phân cho 10; 100; 100;… như bình thường rồi so sánh kết quả của hai phép tính đó. 

Đáp án:
a) 12,9 : 10 = 12,9 x 0,1 = 1,29                             b) 123,4 : 100 = 123,4 x 0,01 = 1,234
c) 5,7 : 10 = 5,7 x 0,1 = 0,57                                 d) 87,6 : 100 = 87,6 x 0,01 = 0,876

3. Giải bài 3 trang 66 SGK Toán 5

Đề bài:
Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải:
– Dữ kiện bài toán: Có 537,25 tấn gạo trong kho, đã lấy 1/10 số gạo trong số đó
– Bài toán yêu cầu tìm: Số tấn gạo còn lại trong kho
– Cách làm:
+ Tính số tấn gạo đã lấy ra, bằng cách lấy số tấn gạo có trong kho đem nhân với 1/10
+ Tính số tấn gạo còn lại trong kho, bằng cách lấy số tấn gạo có trong kho ban đầu trừ đi số tấn gạo đã lấy ra. 

Đáp án:
Số gạo đã lấy ra là:
             537,25 : 10 = 53,725 (tấn)
Số gạo còn lại trong kho là:
             537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)
Đáp số: 483,525 (tấn).

Hướng dẫn giải bài tập trang 66 Toán 5 ngắn gọn

giai bai chia mot so thap phan cho 10 100 1000

giai toan lop 5 chia mot so thap phan cho 10 100 1000

Giải bài tập trang 66 SGK toán 5

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 32 SGK Toán 5 để nâng cao kiến thức môn Toán 5 của mình.

Hơn nữa, Giải bài tập trang 34, 35 SGK toán 5 là một bài học quan trọng trong chương trình Toán 5 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

Trên đây là phần Giải bài tập trang 66 SGK toán 5 trong mục giải bài tập toán lớp 5. Học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 64 SGK toán 5 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải bài tập trang 68 SGK toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button