Giải bài tập trang 58 SGK Toán 5, Luyện tập

Đến với phần giải bài tập trang 58 SGK Toán 5, luyện tập, các em sẽ được ôn luyện lại cách nhân một số thập phân với 10, 100, 1000… bằng cách dịch chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải 1, 2, 3… chữ cố tương ứng và nếu nắm vững được quy tắc đó, đảm bảo sẽ không có bài tập nào là thử thách với các em về phần phạm vi kiến thức này.

=> Xem thêm tài liệu Giải toán lớp 5 tại đây: Giải toán lớp 5

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 5, Luyện tập – Gồm phương pháp giải

Giải bài 1 trang 58 SGK Toán 5
Đề bài:
Tính nhẩm:
1,48 x 10                  5,12 x 100           2,571 x 1000
15,5 x 10                  0,9 x 100              0,1 x 1000
Số 8, 05 phải nhân với số nào để được tích là 80,5; 805; 8050; 80500?

Phương pháp giải:
Các bạn xem lại phần hướng dẫn cách nhân một số thập phân với số 10, 100, 1000,… ở phần Giải bài 1 trang 57 SGK Toán 5

Đáp án:
a) 1,48 x 10 = 14,8                        5,12 x 100 = 512
2,571 x 1000 = 2571                     15,5 x 10 = 155
0,9 x 100 = 90                               0,1 x 1000 = 100
b) 8,05 x 10 = 80,5                        8,05 x 100 = 805
8,05 x 1000 = 8050                       8,05 x 10000 = 80500.

Giải bài 2 trang 58 SGK Toán 5
Đề bài:
Đặt tính rồi tính:
a) 7,69 x 50;                             b) 12,6 x 800;
c) 12,82 x 40;                           d) 82,14 x 600;

Phương pháp giải:
Các bạn đón đọc hướng dẫn chi tiết quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên ở phần Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Đáp án:

giai bai 2 trang 58 sgk toan 5

 

Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 5
Đề bài:
Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52km. Hỏi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:
* Tóm tắt đề bài:
3 giờ đầu: Đi được 10,8 km/ 1 giờ
4 giờ tiếp theo: Đi được 9,52 km/ 1 giờ
Quãng đường người đó đi được: ? km
* Cách giải:
– Bước 1: Tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu, bằng cách lấy vận tốc nhân với thời gian 
– Bước 2: Tính quãng đường người đó đi được trong 4 giờ tiếp theo, bằng cách lấy vận tốc nhân với thời gian. 
– Bước 3: Tính tổng quãng đường người đó đi được, bằng cách lấy quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu đem cộng với quãng đường đi được trong 4 giờ tiếp theo. 

Đáp án:
Quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu là:
10,8 x 3 = 32,4 (km)
Quãng đường người đó đi được trong 4 giờ tiếp theo là:
9,52 x 4 = 38,08 (km)
Người đó đi được quãng đường là:
32,4 + 38,08 = 70,48 (km)
Đáp số: 70,48km.

Giải bài 4 trang 58 SGK Toán 5
Đề bài:

giai bai 4 trang 58 sgk toan 5

Phương pháp giải:
Các em thay x bằng các số cụ thể từ 0, 1, 2, 3,… vào phép tính 2,5 nhân với x rồi đem so sánh với 7, đến ẩn x cuối cùng thỏa mãn điều kiện khi nhân với 2,5 mà nhỏ hơn 7 thì dừng việc thử và kết luận các giá trị x thích hợp. 

Đáp án:

 

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 5, Luyện tập – Ngắn gọn

Giải bài 1 trang 58 SGK Toán 5, Luyện tập

Giải bài 2 trang 58 SGK Toán 5, Luyện tập

Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 5, Luyện tập

Chương I chúng ta làm quen với các đơn vị đo, trong đó Héc-ta được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Giải bài 4 trang 58 SGK Toán 5, Luyện tập

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 58 SGK Toán 5 đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Nhân một số thập phân với một số thập phân qua phần Giải bài tập trang 58, 59 SGK toán 5 và bài Luyện tập trang 60 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 60 SGK Toán 5 để học tốt Toán 5 hơn.

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 68 SGK toán 5 để nâng cao kiến thức môn Toán 5 của mình.

Hơn nữa, Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5, Luyện tập là một bài học quan trọng trong chương trình Toán 5 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button