Giải Toán lớp 5 trang 144, Luyện tập chung

Sau khi làm bài trang 143, các em giải Toán lớp 5 trang 144, luyện tập chung để củng cố thức hơn cũng như làm đa dạng các bài tập tính thời gian, quãng đường, vận tốc để khi gặp các dạng bài này không còn bỡ ngỡ khi làm.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 144 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 144

Đề bài:
Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:
– Đổi đơn vị đo thời gian ra giờ
– Tính số ki-lô-mét mỗi giờ ô tô đi được, bằng cách lấy quãng đường đem chia cho thời gian ô tô đi hết quãng đường
– Tính số ki-lô-mét mỗi giờ xe máy đi được, bằng cách lấy quãng đường đem chia cho thời gian xe máy đi hết quãng đường
– Muốn biết mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét, ta lấy quãng đường mỗi giờ ô tô đi được đem trừ đi quãng đường mỗi giờ xe máy đi được. 

Đáp án:
Đổi: 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ.
Mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:
135 : 3 = 45 (km)
Mỗi giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là:
135 : 4,5 = 30 (km)
Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy số ki-lô-mét là:
45 – 30 = 15 (km)
Đáp số: 15km.

2. Giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 144

Đề bài:
Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ.

Đáp án:
Đổi: 1250m = 1,25 km; 2 phút = (2/60) giờ = (1/30) giờ
Vận tốc của xe máy là:
1,25 : (1/30) = 37,5 (km / giờ)
Đáp số: 37,5km/giờ.

3. Giải bài 3 trang 144 SGK Toán 5

Đề bài:
Một xe ngựa đi quãng đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của xe ngựa với đơn vị đo là m/phút.

Phương pháp giải:
– Đổi đơn vị đo độ dài từ km ra mét; đơn vị đo thời gian ra phút
Muốn biết vận tốc của xe ngựa, ta lấy quãng đường xe ngựa đi được đem chia cho thời gian xe ngựa đi hết quãng đường đó. 

Đáp án:
Đổi: 15,75km = 15750m; 1 giờ 45 phút = 105 phút.
Vận tốc của xe ngựa là:
15750 : 105 = 150 (m/phút)
Đáp số: 150m/phút.

4. Giải bài 4 – Giải Toán lớp 5 luyện tập chung trang 144

Đề bài:
Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/giờ. Hỏi với vận tốc đó, cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút?

Phương pháp giải:
– Đổi đơn vị đo từ km/h ra đơn vị đo m/giờ
– Tính thời gian cá heo bơi hết quãng đường 2400 mét bằng cách lấy quãng đường cá heo bơi đem chia cho vận tốc cá heo bơi được. 

Đáp án:
Đổi: 72km/giờ = 72000m/giờ
Cá heo bơi 2400m hết số thời gian là:
2400 : 72000 = 1/30 (giờ) = 60 phút x 1/30 = 2 (phút)
Đáp số: 2 phút.

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 144 (ngắn gọn)

Bài 1 gii Toán 5 trang 144 SGK
Đề bài:
Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng-đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?
Lời giải:
4 giờ 30 phút = 4,5 giờ.
Mỗi giờ ô tô đi được là: 135 : 3 = 45 (km).
Mỗi giờ xe máy đi được là: 135 : 4,5 = 30 (km).
Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy là: 45 – 30 = 15 km
Đáp số: 15km.
Bài 2 – Giải Toán 5 luyện tập chung trang 144
Đề bài:
Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút. Tính vận.tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ.
Lời giải:
Mỗi phút xe máy đi được là: 1250 : 2 = 625 (km)
Mỗi giờ xe máy đi được là: 625 x 60 = 37500 (m)
37500m = 37,5km.
Vậy vận.tốc của xe máy là: 37,5km/giờ.
Đáp số: 37,5km/giờ.

Chương I chúng ta làm quen với các đơn vị đo, trong đó Đề ca mét, Mi li mét, Hec ta là các kiến thức cần nắm rõ. Cùng xem gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 31 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Bài 3 gii Toán 5 trang 144 SGK
Đề bài:
Một xe ngựa đi quãng.đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận-tốc của xe ngựa với đơn vị đo là m/phút.
Lời giải:
15,75km = 15750m; 1 giờ 45 phút = 105 phút.
Vận-tốc của xe ngựa là: 15750 : 105 = 150 (m/phút)
Đáp số: 150m/phút.
Bài 4 gii Toán 5 trang 144 SGK
Đề bài:
Loài cá heo có thể bơi với v.tốc 72km/giờ. Hỏi với v.tốc đó, cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút ?
Lời giải:
72km/giờ = 72000m/giờ
Cá heo bơi 2400m hết thời gian là:
2400 : 72000 = 1/30 (giờ)
1/30 giờ = 60 phút x 1/30 = 2 (phút)
Đáp số: 2 phút.

————– HẾT —————-

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 144 đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 144, 145 và bài Luyện tập chung trang 145, 146 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 145, 146 để học tốt Toán 5 hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button