Giải Toán lớp 5 trang 141, 142, Luyện tập

Hôm nay, Taimienphi.vn sẽ chia sẻ tài liệu giải Toán lớp 5 trang 141, 142, Luyện tập học tốt Toán dành cho các em học sinh lớp 5. Tuy nhiên, các em nên đọc kỹ đề bài yêu cầu, sau đó mới xem phương pháp giải và cách trình bày để học Toán tốt, lần sau bắt gặp dạng bài tương tự có thể làm được.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 141, 142 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 141, 142

Đề bài:
Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống:
giai bai 1 trang 141 sgk toan 5

Phương pháp giải:
Muốn tính quãng đường (s), các bạn lấy thời gian (t) nhân với vận tốc (v). Đối với các đại lượng còn chứa phút, các bạn cần đổi ra giờ; mét đổi ra km. 

Đáp án:
Cột 1: s = 32,5 x 4 = 130 (km)
Cột 2: s = 210 x 7 = 147 (m) = 1,47 (km)
Cột 3: Đổi 40 phút = 2/3 giờ
s = 36 x (2/3) = 24 (km)

2. Giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 bài luyện tập trang 141, 142

Đề bài:
Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Phương pháp giải:
– Bài toán cho biết: 
+ Thời gian xuất phát: 7 giờ 30 phút
+ Thời gian đến nơi: 12 giờ 15 phút
+ Vận tốc của ô tô: 46 km/h
– Bài toán yêu cầu: Tính quãng đường AB
– Cách giải: 
+ Tính thời gian đi của ô tô, bằng cách lấy thời gian đến nơi đem trừ đi thời gian xuất phát, đem kết quả đổi ra giờ
+ Tính quãng đường AB, bằng cách lấy vận tốc nhân với thời gian ô tô đã đi (vừa tìm được).

Đáp án:
Thời gian đi của ô tô là:
12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút
Đổi 4 giờ 45 phút = 4,75 giờ.
Độ dài quãng đường AB là:
46 x 4,75 = 218,5 (km)
Đáp số: 218,5 km.

3. Giải bài 3 – Giải Toán 5 bài luyện tập trang 141, 142

Đề bài:
Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút.

Phương pháp giải:
– Bài toán cho biết: 
+ Vận tốc của ong mật: 8km/h
+ Thời gian bay: 15 phút
– Bài toán yêu cầu: Tính quãng đường bay được của ong mật trong thời gian 15 phút
– Cách giải: 
+ Đổi đơn vị đo thời gian từ phút ra giờ
+ Tính quãng đường bay được của ong mật bằng cách lấy thời gian đem nhân với vận tốc của ong mật. 

Đáp án:
Đổi: 15 phút = 0,25 giờ.
Quãng đường bay được của ong mật là:
8 x 0,25 = 2 (km)
Đáp số: 2km.

4. Giải bài 4 trang 141, 142 SGK Toán 5

Đề bài: 
Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây.
giai bai 4 trang 142 sgk toan 5

Phương pháp giải:
– Đổi đơn vị đo thời gian ra giây
– Tính quãng đường di chuyển của kăng-gu-ru bằng cách vận dụng công thức: s = v x t (trong đó: s là quãng đường; v là vận tốc; t là thời gian). 

Đáp án:
Đổi: 1 phút 15 giây = 75 giây
Quãng đường di chuyển của kăng-gu-ru là:
14 x 75 = 1050 (m)
Đáp số: 1050m.

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 141, 142 (ngắn gọn)

Bài 1 – Giải Toán 5 luyện tập trang 141, 142
Lời giải:
Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống:

Bài 2 giải Toán 5 trang 141 SGK
Đề bài:
Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. Tính độ dài quãng-đường AB.
Lời giải:
Thời gian đi của ô tô là: 12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút
4 giờ 45 phút = 4,75 giờ.
Độ dài quãng-đường AB là: 46 x 4,75 = 218,5 (km)
Đáp số: 218,5 km.
Bài 3 giải Toán 5 trang 141 SGK
Đề bài:
Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng-đường bay được của ong mật trong 15 phút.
Lời giải:
Đổi đơn vị : 15 phút = 0,25 giờ.
Quãng-đường bay được của ong mật là:8 x 0,25 = 2 (km).
Đáp số: 2km.

Bài 4 – Giải Toán lớp 5 bài luyện tập trang 141, 142
Đề bài:
Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/giây. Tính Q.đường di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây.
Lời giải:
1 phút 15 giây = 75 giây
Q.đường di chuyển của kăng-gu-ru là: 14 x 75 = 1050 (m)
Đáp số: 1050m.

————– HẾT —————-

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 141, 142, Luyện tập đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Thời gian qua phần Giải Toán lớp 5 trang 143 và bài Luyện tập trang 143 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 143, Luyện tập để học tốt Toán 5 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button