Giải Toán lớp 5 trang 139, 140, Luyện tập

Ngoài giải Toán lớp 5 trang 139, các em nhớ Giải Toán lớp 5 trang 139, 140, Luyện tập vận tốc để củng cố hơn kiến thức về vận tốc. Các em có thể tham khảo thêm tài liệu học tốt Toán dưới đây để có phương pháp giải phù hợp.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 139, 140 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 139, 140

Đề bài:
Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc chạy của đà điểu.
giai bai 1 trang 139 sgk toan 5

Phương pháp giải:
Muốn tính tốc độ chạy của đà điểu, ta lấy quãng đường đà điểu chạy được đem nhân với thời gian chạy hết quãng đường. 

Đáp án:
Vận tốc chạy của đà điểu là:
5250 : 5 = 1050 (m/phút)
Đáp số: 1050m/phút.

2. Giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 139, 140

Đề bài:
Viết vào ô trống (theo mẫu):
giai bai 2 trang 140 sgk toan 5

Phương pháp giải:
Muốn tính vận tốc, ta lấy quãng đường đem chia cho thời gian. Công thức tổng quát: v = s : t

Đáp án:

3. Giải bài 3 – Giải Toán lớp 5 bài luyện tập trang 139, 140

Đề bài:
Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

Phương pháp giải:
– Bước 1: Tính quãng đường đi được của ô tô, bằng cách lấy quãng đường AB đem trừ đi quãng đường người đi bộ đã đi được
– Bước 2: Tính vận tốc của ô tô bằng cách lấy quãng đường ô tô đi được đem chia cho thời gian. 

Đáp án:
Ta có: Nửa giờ = 1/2 giờ = 0,5 giờ.
Quãng đường đi bằng ô tô là:
25 – 5 = 20 (km)
Vận tốc của ô tô là:
20 : 0,5 = 40 (km/giờ)
(hay 20 : 1/2 = 40 (km/giờ)
Đáp số : 40km/giờ.

4. Giải bài 4 – Giải Toán 5 bài luyện tập trang 139, 140

Đề bài:
Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

Phương pháp giải:
Các công thức cần áp dụng để giải bài tập:
– Công thức tính thời gian: t = s : v (Thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc)
– Công thức tính vận tốc: v = s : t (Vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian).

Đáp án:
Cách 1:
Thời gian đi của ca nô là:
7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút
1 giờ 15 phút = 1,25 giờ
Vận tốc của ca nô là:
30 : 1,25 = 24 (km/giờ)
Đáp số: 24km/giờ.

Cách 2:
Thời gian đi của ca nô là:
7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút
1 giờ 15 phút = 75 phút
Vận tốc của ca nô là:
30 : 75 = 0,4 (km/phút)
0,4km/ phút = 24km/giờ
Đáp số: 24km/giờ.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 139, 140 (ngắn gọn)

Bài 1 – Giải Toán 5 bài luyện tập trang 139, 140
Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc độ chạy của đà điểu.
Bài giải:
Vận tốc chạy của đà điểu là : 5250 : 5 = 1050 (m/phút)
Đáp số: 1050m/phút.
Bài 2 trang 139 SGK Toán 5

Bài 3 trang 140 SGK Toán 5
Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.
Ta có: nửa giờ hay 1/2 giờ hay 0,5 giờ.
Quãng đường đi bằng ô tô là: 25 – 5 = 20 (km)
Vận tốc của ô tô là: 20 : 0,5 = 40 (km/giờ)
(hau 20 : 1/2 = 40 (km/giờ).
Đáp số : 40km/giờ.

Bài 4- Giải toán 5 bài luyện tập trang 140
Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.
Cách 1:
Thời gian đi của ca nô là:
7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút.
1 giờ 15 phút = 1,25 giờ.
Vận tốc của ca nô là: 30 : 1,25 = 24 (km/giờ).
Đáp số: 24km/giờ.
Cách 2: Thời gian đi của ca nô là:
7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút.
1 giờ 15 phút = 75 phút.
Vận tốc của ca nô là: 30 : 75 = 0,4 (km/phút).
0,4km/ phút = 24km/giờ
Đáp số: 24km/giờ.

————– HẾT —————-

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 139, 140, Luyện tập đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Quãng đường qua phần Giải Toán lớp 5 trang 141 và bài Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 141, 142 để học tốt Toán 5 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button