Giáo Dục

Giải Toán lớp 4 trang 151 luyện tập

Giải toán lớp 4 trang 151 luyện tập, tài liệu tổng hợp kiến thức, rèn kỹ năng giải bài tập toán lớp 4 tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Với cách trình bày bài viết khoa học, chi tiết, thông qua nội dung bài viết, các em học sinh có thể tham khảo bài viết này để nắm được phương pháp giải bài tập và tìm ra đáp số đúng cho bài làm của mình.
=> Tham Khảo Giải Toán Lớp 4 Tại Đây: Giải Toán Lớp 4
 

Hướng dẫn Giải Toán lớp 4 trang 151 luyện tập (Gồm phương pháp giải)

1. Giải toán 4 trang 151 luyện tập, bài 1
 
Đề bài: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó.
 
Phương pháp giải:
 
– Bước 1: Vẽ sơ đồ. Coi số thứ nhất (số bé) gồm 3 phần bằng nhau. Như vậy, số thứ hai (số lớn) sẽ gồm 5 phần bằng nhau và thể hiện qua sơ đồ
– Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau
– Bước 3: Tìm giá trị của một phần
– Bước 4: Tìm giá trị của số thứ nhất, số thứ hai thông qua hiệu số phần bằng nhau.
 

Đáp án:

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập trang 151 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Số bé là:

24 : 2 x 3 = 36

Số lớn là:

36 + 24 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn 60

2. Giải toán lớp 4 trang 151 luyện tập, bài 2

Đề bài:

Người ta dùng số bóng đèn màu nhiều hơn số đèn trắng là 250 bóng đèn. Tìm số bóng đèn mỗi loại, biết rằng số bóng đèn màu bằng 5/3 số bóng đèn trắng.

Phương pháp giải:
 
– Bước 1: Vẽ sơ đồ: Gọi số bóng đèn trắng gồm 3 phần bằng nhau. Căn cứ theo bài ra, số bóng đèn màu sẽ gồm 5 phần bằng nhau.
Bước 2: Tính giá trị của một phần dựa theo hiệu số phần bằng nhau
Bước 3: Tính giá trị số bóng đèn trắng, số bóng đèn màu theo giá trị của số phần bằng nhau

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 151 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Số bóng đèn trắng là: 250 : 5 x 3 = 375 (bóng)

Số bóng đèn màu là: 375 + 250 = 625 (bóng)

Đáp số: 625 bóng đèn màu

375 bóng đèn trắng

3. Giải toán lớp 4 luyện tập trang 151, bài 3

Đề bài:

Lớp 4A có 35 học sinh và lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau?

Phương pháp giải:

Bước1. Tính số học sinh chênh lệch giữa hai lớp 4A, 4B
– Bước 2: Tính số cây trung bình mỗi học sinh trồng được
– Bước 3: Tính số cây mỗi lớp trồng được dựa theo số cây trung bình mỗi học sinh trồng được

Đáp án:

Số học sinh lớp 4A nhiều hơn số học sinh lớp 4B là:

35 – 33 = 2 (học sinh)

Số cây mỗi học sinh trồng là:

10 : 2 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

5 x 35 = 175 (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

175 – 10 = 165 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 175 cây

Lớp 4B: 165 cây

4. Giải toán lớp 4 bài luyện tập trang 151, bài 4

Đề bài:

Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 151 SGK Toán 4

Phương pháp giải:

Bước 1: Nêu bài toán (đề bài của bài toán): Tìm số lớn, số bé khi biết tỷ số giữa hai số là 5/9 và hiệu giữa hai số bằng 72
Bước 3: Tính hiệu số phần bằng nhau
Bước 4: Tính giá trị số lớn, số bé theo hiệu số phần bằng nhau

Đáp án:

Bài toán: Hai số có hiệu bằng 72. Tỉ số của 2 số đó là 5/9. Tìm hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 5 = 4 (phần)

Số bé là:

72 : 4 x 5 = 90

Số lớn là:

90 + 72 = 162

Đáp số: Số bé: 90

Số lớn: 162

————– HẾT —————-

Trên đây là phần Giải toán lớp 4 trang 151 luyện tập, giải toán 4 trang 151 luyện tập trong mục giải bài tập toán lớp 4. Tiếp theo, các em học sinh có thể xem lại phần Giải toán lớp 4 trang 150, 151 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải toán lớp 4 trang 152 luyện tập chung để học tốt môn Toán lớp 4 hơn

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button