Thủ Thuật

Gia chủ tuổi Tỵ chọn tuổi gì xông đất, xông nhà?

Xông đất, xông nhà là phong tục có từ lâu đời của người Việt. Theo quan niệm truyền thống của người Việt nếu ngày mùng 1 mọi chuyện suôn sẻ thì người ta tin rằng cả năm sẽ được nhiều may mắn, vạn sự như ý.

Năm 2021 dự báo là năm có nhiều áp lực và thử thách đến tình cảm, sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Vậy tuổi nào hợp xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi Tỵ năm 2021? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ chọn người xông đất 2021

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 hợp với các tuổi sau:.

 • Đinh Dậu 1957 (tốt).
 • Kỷ Sửu 1949 (tốt).
 • Qúy Dậu 1993 (tốt).
 • Mậu Tý 1948 (khá).
 • Tân Tỵ 1941 (khá).
 • Bính Thân 1956 (khá).
 • Ất Tỵ 1965 (khá).
 • Giáp Tý 1984 (khá).
 • Ất Sửu 1985 (khá).
 • Nhâm Thân 1992 (khá).

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 nên tránh các tuổi không hợp để chọn xông đất sau: Nhâm Tý 1972, Kỷ Tỵ 1989, Bính Tý 1996, Mậu Dần 1998, Đinh Hợi 1947, Tân Mùi 1991, Đinh Sửu 1997, Nhâm Ngọ 1942, Giáp Thân 1944, Bính Ngọ 1966.

Gia chủ tuổi Ất Tỵ chọn người xông đất 2021

Gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965 hợp với các tuổi sau:

 • Đinh Dậu 1957 (khá).
 • Kỷ Dậu 1969 (khá).
 • Canh Tý 1960 (khá).
 • Bính Thân 1956 (khá).
 • Kỷ Sửu 1949 (khá).
 • Mậu Tý 1948 (khá).
 • Tân Sửu 1961 (khá).
 • Ất Tỵ 1965 (khá).
 • Đinh Tỵ 1977 (khá).
 • Tân Dậu 1981 (khá).

Gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965 nên tránh các tuổi không hợp để chọn xông đất sau: Qúy Mão 1963, Nhâm Dần 1962, Mậu Tuất 1958, Bính Tý 1996, Ất Mùi 1955), Kỷ Hợi 1959, Tân Hợi 1971, Đinh Sửu 1997, Bính Ngọ 1966, Giáp Thân.

Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ chọn người xông đất 2021

Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp với các tuổi sau:

 • Đinh Dậu 1957 (tốt).
 • Kỷ Sửu 1949 (tốt).
 • Bính Thân 1956 (khá).
 • Mậu Tý 1948 (khá).
 • Giáp Thìn 1964 (khá).
 • Ất Tỵ 1965 (khá).
 • Mậu Ngọ 1978 (khá).
 • Bính Dần 1986 (khá).
 • Đinh Mão 1987 (khá).
 • Tân Tỵ 1941 (trung bình).

Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 nên tránh các tuổi không hợp để chọn xông đất sau: Qúy Mão 1963, Nhâm Dần 1962, Tân Mão 1951, Mậu Thân 1968, Canh Tuất 1970, Tân Hợi 1971, Qúy Sửu 1973, Ất Mão 1975, Bính Thìn 1976, Canh Thân 1980.

Gia chủ tuổi Tân Tỵ chọn người xông đất 2021

Gia chủ tuổi Tân Tỵ 1941 và 2001 hợp với các tuổi sau:

 • Kỷ Dậu 1969 (tốt).
 • Tân Tỵ 1941 (khá).
 • Tân Sửu 1961 (khá).
 • Qúy Dậu 1993 (khá).
 • Canh Tý 1960 (khá).
 • Bính Thìn 1976 (khá).
 • Giáp Tý 1984 (khá).
 • Bính Tý 1996 (khá).
 • Đinh Dậu 1957 (trung bình).
 • Bính Thân 1956 (trung bình).

Gia chủ tuổi Tân Tỵ 1941 và 2001 nên tránh các tuổi không hợp để chọn xông đất sau: Đinh Hợi 1947, Ất Mùi 1955, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Kỷ Mùi 1979, Nhâm Tuất 1982, Đinh Mão 1987, Kỷ Tỵ 1989, Nhâm Tý 1972, Tân Mão 1951.

Gia chủ tuổi Quý Tỵ chọn người xông đất 2021

Gia chủ tuổi Quý Tỵ 1953 và 2013 hợp với các tuổi sau:

 • Qúy Dậu 1993 (tốt).
 • Tân Tỵ 1941 (khá).
 • Giáp Tý 1984 (khá).
 • Ất Sửu 1985 (khá).
 • Tân Dậu 1981 (khá).
 • Nhâm Thân 1992 (khá).
 • Đinh Dậu 1957 (trung bình).
 • Qúy Mão 1963 (trung bình).
 • Giáp Ngọ 1954 (trung bình).
 • Canh Thìn 2000 (trung bình).

Gia chủ tuổi Quý Tỵ 1953 và 2013 nên tránh các tuổi không hợp để chọn xông đất sau: Nhâm Ngọ 1942, Quý Tỵ 1953, Canh Tý 1960, Giáp Thìn 1964, Đinh Tỵ 1977, Mậu Ngọ 1978, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Mậu Thìn 1988, Đinh Sửu 1997.

Xông đất, xông nhà là phong tục có từ lâu đời của người Việt. Theo quan niệm truyền thống của người Việt nếu ngày mùng 1 mọi chuyện suôn sẻ thì người ta tin rằng cả năm sẽ được nhiều may mắn, vạn sự như ý.

Năm 2021 dự báo là năm có nhiều áp lực và thử thách đến tình cảm, sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Vậy tuổi nào hợp xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi Tỵ năm 2021? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ chọn người xông đất 2021

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 hợp với các tuổi sau:.

 • Đinh Dậu 1957 (tốt).
 • Kỷ Sửu 1949 (tốt).
 • Qúy Dậu 1993 (tốt).
 • Mậu Tý 1948 (khá).
 • Tân Tỵ 1941 (khá).
 • Bính Thân 1956 (khá).
 • Ất Tỵ 1965 (khá).
 • Giáp Tý 1984 (khá).
 • Ất Sửu 1985 (khá).
 • Nhâm Thân 1992 (khá).

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 nên tránh các tuổi không hợp để chọn xông đất sau: Nhâm Tý 1972, Kỷ Tỵ 1989, Bính Tý 1996, Mậu Dần 1998, Đinh Hợi 1947, Tân Mùi 1991, Đinh Sửu 1997, Nhâm Ngọ 1942, Giáp Thân 1944, Bính Ngọ 1966.

Gia chủ tuổi Ất Tỵ chọn người xông đất 2021

Gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965 hợp với các tuổi sau:

 • Đinh Dậu 1957 (khá).
 • Kỷ Dậu 1969 (khá).
 • Canh Tý 1960 (khá).
 • Bính Thân 1956 (khá).
 • Kỷ Sửu 1949 (khá).
 • Mậu Tý 1948 (khá).
 • Tân Sửu 1961 (khá).
 • Ất Tỵ 1965 (khá).
 • Đinh Tỵ 1977 (khá).
 • Tân Dậu 1981 (khá).

Gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965 nên tránh các tuổi không hợp để chọn xông đất sau: Qúy Mão 1963, Nhâm Dần 1962, Mậu Tuất 1958, Bính Tý 1996, Ất Mùi 1955), Kỷ Hợi 1959, Tân Hợi 1971, Đinh Sửu 1997, Bính Ngọ 1966, Giáp Thân.

Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ chọn người xông đất 2021

Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp với các tuổi sau:

 • Đinh Dậu 1957 (tốt).
 • Kỷ Sửu 1949 (tốt).
 • Bính Thân 1956 (khá).
 • Mậu Tý 1948 (khá).
 • Giáp Thìn 1964 (khá).
 • Ất Tỵ 1965 (khá).
 • Mậu Ngọ 1978 (khá).
 • Bính Dần 1986 (khá).
 • Đinh Mão 1987 (khá).
 • Tân Tỵ 1941 (trung bình).

Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 nên tránh các tuổi không hợp để chọn xông đất sau: Qúy Mão 1963, Nhâm Dần 1962, Tân Mão 1951, Mậu Thân 1968, Canh Tuất 1970, Tân Hợi 1971, Qúy Sửu 1973, Ất Mão 1975, Bính Thìn 1976, Canh Thân 1980.

Gia chủ tuổi Tân Tỵ chọn người xông đất 2021

Gia chủ tuổi Tân Tỵ 1941 và 2001 hợp với các tuổi sau:

 • Kỷ Dậu 1969 (tốt).
 • Tân Tỵ 1941 (khá).
 • Tân Sửu 1961 (khá).
 • Qúy Dậu 1993 (khá).
 • Canh Tý 1960 (khá).
 • Bính Thìn 1976 (khá).
 • Giáp Tý 1984 (khá).
 • Bính Tý 1996 (khá).
 • Đinh Dậu 1957 (trung bình).
 • Bính Thân 1956 (trung bình).

Gia chủ tuổi Tân Tỵ 1941 và 2001 nên tránh các tuổi không hợp để chọn xông đất sau: Đinh Hợi 1947, Ất Mùi 1955, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Kỷ Mùi 1979, Nhâm Tuất 1982, Đinh Mão 1987, Kỷ Tỵ 1989, Nhâm Tý 1972, Tân Mão 1951.

Gia chủ tuổi Quý Tỵ chọn người xông đất 2021

Gia chủ tuổi Quý Tỵ 1953 và 2013 hợp với các tuổi sau:

 • Qúy Dậu 1993 (tốt).
 • Tân Tỵ 1941 (khá).
 • Giáp Tý 1984 (khá).
 • Ất Sửu 1985 (khá).
 • Tân Dậu 1981 (khá).
 • Nhâm Thân 1992 (khá).
 • Đinh Dậu 1957 (trung bình).
 • Qúy Mão 1963 (trung bình).
 • Giáp Ngọ 1954 (trung bình).
 • Canh Thìn 2000 (trung bình).

Gia chủ tuổi Quý Tỵ 1953 và 2013 nên tránh các tuổi không hợp để chọn xông đất sau: Nhâm Ngọ 1942, Quý Tỵ 1953, Canh Tý 1960, Giáp Thìn 1964, Đinh Tỵ 1977, Mậu Ngọ 1978, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Mậu Thìn 1988, Đinh Sửu 1997.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page