Genshin Impact: Trao nhầm thưởng sự kiện, miHoYo được game thủ khen ngợi hết lời

Genshin Impact has made an official announcement after discovering that many gamers have received 2 emails “Colorful Light – Gift of Lighthouse New Year (1/5)”.

SUBSCRIBE FOR SPORTS YOUTUBE CHANNEL 247

“Colorful Light – New Year’s Gift of Lighthouse” is an event that received a lot of praise from gamers when they thought that Genshin Impact was no longer so “unlucky” as before. Specifically, during the event, when logging in to the game, gamers will receive Fragile Plastic, Relationship Vuong Van and other rewards. The mailing period lasts until the event ends.

However, there was an error that caused the player to receive 2 times the past event reward. Recently Genshin Impact has made an official announcement on this issue.

“Dear Traveler

Due to an error in the game email setup, some Travelers received 2 emails “Colorful Light – Gift for New Year’s Lighthouse (1/5)”.

From 2022/02/09 3:00 until the end of version 2.4, Travelers will receive a total of 2 emails “Colorful Light – Gift of Lighthouse New Year (1/5)”. Travelers received will not be returned. We will not deduct issued rewards.

We are extremely sorry for this inconvenience.”

Accordingly, Genshin Impact will not withdraw the rewards that have been handed over to gamers. This means that gamers will receive double what has been announced. It is known that this error occurs in both Europe and Asia. This can be considered as an extremely clever handling from miHoYo. This will definitely make gamers around the world feel happier than ever, but there is no “inconvenience” here at all. Let’s take a look at some feedback from the Vietnamese community about “this inconvenience”.


.

Thông tin thêm

Genshin Impact: Trao nhầm thưởng sự kiện, miHoYo được game thủ khen ngợi hết lời

#Genshin #Impact #Trao #nhầm #thưởng #sự #kiện #miHoYo #được #game #thủ #khen #ngợi #hết #lời

[rule_3_plain]

#Genshin #Impact #Trao #nhầm #thưởng #sự #kiện #miHoYo #được #game #thủ #khen #ngợi #hết #lời

Genshin Impact đã có thông báo chính thức sau khi phát hiện ra nhiều game thủ đã nhận 2 email “Ánh Sáng Muôn Màu – Quà Tặng Tết Hải Đăng (1/5)”.

ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE THỂ THAO 247

“Ánh Sáng Muôn Màu – Quà Tặng Tết Hải Đăng” là một sự kiện nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ game thủ khi họ cho rằng Genshin Impact đã không còn quá “bèo” như trước. Cụ thể, trong thời gian sự kiện, đăng nhập trò chơi game thủ sẽ nhận được Nhựa Dễ Vỡ, Mối Duyên Vương Vấn và các phần thưởng khác. Thời gian nhận thư kéo dài đến khi sự kiện kết thúc.
Tuy nhiên, đã có một lỗi xảy ra khiến cho game thủ sẽ nhận được 2 lần phần thưởng sự kiện qua. Mới đây Genshin Impact đã có thông báo chính thức về vấn đề này.

“Nhà Lữ Hành thân mến
Do lỗi thiết lập email trò chơi, một số Nhà Lữ Hành đã nhận được 2 email “Ánh Sáng Muôn Màu – Quà Tặng Tết Hải Đăng (1/5)”.
Từ 2022/02/09 3:00 đến hết phiên bản 2.4, Nhà Lữ Hành sẽ nhận được tổng cộng 2 email “Ánh Sáng Muôn Màu – Quà Tặng Tết Hải Đăng (1/5)”. Những Nhà Lữ Hành đã nhận sẽ không được nhận lại. Chúng tôi sẽ không khấu trừ phần thưởng đã phát hành.

Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này”.
Theo đó, Genshin Impact sẽ không thu hồi lại những phần thưởng đã trao thừa cho game thủ. Điều này đồng nghĩa với việc game thủ sẽ nhận được gấp đôi những gì đã được thông báo. Được biết lỗi này xảy ra ở cả Châu Âu và Châu Á. Đây có thể coi là cách xử lý vô cùng khôn khéo tới từ miHoYo. Điều này chắc chắn sẽ khiến game thủ trên toàn thế giới cảm thấy vui hơn bao giờ hết chứ không có “sự bất tiện” nào ở đây cả. Cùng điểm qua một số phản hồi từ cộng đồng Việt Nam về “sự bất tiện này”.

#Genshin #Impact #Trao #nhầm #thưởng #sự #kiện #miHoYo #được #game #thủ #khen #ngợi #hết #lời

[rule_2_plain]

#Genshin #Impact #Trao #nhầm #thưởng #sự #kiện #miHoYo #được #game #thủ #khen #ngợi #hết #lời

[rule_2_plain]

#Genshin #Impact #Trao #nhầm #thưởng #sự #kiện #miHoYo #được #game #thủ #khen #ngợi #hết #lời

[rule_3_plain]

#Genshin #Impact #Trao #nhầm #thưởng #sự #kiện #miHoYo #được #game #thủ #khen #ngợi #hết #lời

Genshin Impact đã có thông báo chính thức sau khi phát hiện ra nhiều game thủ đã nhận 2 email “Ánh Sáng Muôn Màu – Quà Tặng Tết Hải Đăng (1/5)”.

ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE THỂ THAO 247

“Ánh Sáng Muôn Màu – Quà Tặng Tết Hải Đăng” là một sự kiện nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ game thủ khi họ cho rằng Genshin Impact đã không còn quá “bèo” như trước. Cụ thể, trong thời gian sự kiện, đăng nhập trò chơi game thủ sẽ nhận được Nhựa Dễ Vỡ, Mối Duyên Vương Vấn và các phần thưởng khác. Thời gian nhận thư kéo dài đến khi sự kiện kết thúc.
Tuy nhiên, đã có một lỗi xảy ra khiến cho game thủ sẽ nhận được 2 lần phần thưởng sự kiện qua. Mới đây Genshin Impact đã có thông báo chính thức về vấn đề này.

“Nhà Lữ Hành thân mến
Do lỗi thiết lập email trò chơi, một số Nhà Lữ Hành đã nhận được 2 email “Ánh Sáng Muôn Màu – Quà Tặng Tết Hải Đăng (1/5)”.
Từ 2022/02/09 3:00 đến hết phiên bản 2.4, Nhà Lữ Hành sẽ nhận được tổng cộng 2 email “Ánh Sáng Muôn Màu – Quà Tặng Tết Hải Đăng (1/5)”. Những Nhà Lữ Hành đã nhận sẽ không được nhận lại. Chúng tôi sẽ không khấu trừ phần thưởng đã phát hành.

Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này”.
Theo đó, Genshin Impact sẽ không thu hồi lại những phần thưởng đã trao thừa cho game thủ. Điều này đồng nghĩa với việc game thủ sẽ nhận được gấp đôi những gì đã được thông báo. Được biết lỗi này xảy ra ở cả Châu Âu và Châu Á. Đây có thể coi là cách xử lý vô cùng khôn khéo tới từ miHoYo. Điều này chắc chắn sẽ khiến game thủ trên toàn thế giới cảm thấy vui hơn bao giờ hết chứ không có “sự bất tiện” nào ở đây cả. Cùng điểm qua một số phản hồi từ cộng đồng Việt Nam về “sự bất tiện này”.


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://thethao247.vn/361-genshin-impact-trao-nham-thuong-su-kien-mihoyo-duoc-game-thu-khen-ngoi-het-loi-d250025.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button