Genshin Impact – Thời gian ra mắt Banner Shenhe và Xiao cùng các nhân vật 4 sao đi kèm

Theo đó, Shenhe sẽ chính thức ra mắt vào đầu bản cập nhật 2.4 với nhân vật Yun jin 4 sao

Vào đầu bản cập nhật tiếp theo, Shenhe và Xiao sẽ xuất hiện cùng nhau trong biểu ngữ đầu tiên của bản cập nhật 2.4 và cả hai đều có cùng số lần triệu hồi.

Bạn đọc có thể xem lại bài viết về cơ chế hoạt động của Double Banner tại đây

  • Genshin Impact sẽ có cơ chế chạy lại 2 banner cùng lúc từ phiên bản 2.3 trở đi, tăng tốc độ quay chạy lại

Thời gian Banner Shenhe xuất hiện sẽ là từ ngày 5/1 và kéo dài đến ngày 25/5/2022.

Trong Banner Shenhe bao gồm các Chars 4 sao như

  • Chongyun
  • Ningguang
  • Yun Jin

Tỷ lệ tung ra cho Shenhe là bao nhiêu?

việc hiếm có Tỷ lệ kéo
5 ★ Tỷ lệ: 0,6%

Chắc chắn trong 90 lần Roll

4 ★ Tỷ lệ sinh sản của nhân vật: khoảng 3,3%
Tỷ lệ xuất hiện của vũ khí: 1,77%
Chắc chắn ra sau 10 cuộn
3 ★ Vũ khí: 94,3 %

Trong khi người chơi được Triệu hồi trong Biểu ngữ, Shenhe vẫn có thể xuất hiện các nhân vật sau:

Genshin Impact - Thời gian phát hành biểu ngữ Shenhe và Xiao với các nhân vật 4 sao với 2

Trong đó Shenhe chắc chắn sẽ ra nếu người chơi chơi lệch khỏi Qiqi / keqing / Mona / Jean / Diluc trước đó.

Đối với nhân vật 4 sao, có cơ hội xuất hiện tất cả các nhân vật 4 sao khác nhưng 3 nhân vật chính trong banner có 50% cơ hội xuất hiện.

Genshin Impact - Thời gian phát hành biểu ngữ Shenhe và Xiao với các nhân vật 4 sao với 3

.

Thông tin thêm

Genshin Impact – Thời gian ra mắt Banner Shenhe và Xiao cùng các nhân vật 4 sao đi kèm

#Genshin #Impact #Thời #gian #mắt #Banner #Shenhe #và #Xiao #cùng #các #nhân #vật #sao #đi #kèm

Chắc chắn ra trong 90 lần Roll

4★
Tỉ lệ ra nhân vật: khoảng 3.3%
Tỉ lệ ra vũ khí: 1.77%
Chắc chắn ra trong 10 lần roll

3★
Vũ khí: 94.3%

Trong Lúc người chơi Triệu hồi ở Banner Shenhe vẫn có thể xuất hiện thêm các nhân vật như sau:

Trong đó Shenhe chắc chắn sẽ ra nếu người chơi đã lệch ra Qiqi/keqing/Mona/Jean/Diluc trước đó. 

Đối với các nhân vật 4 sao thì có tỷ lệ ra tất cả các nhân vật 4 sao khác nhưng 3 nhân vật chính trong banner có 50% tỷ lệ xuất hiện.

#Genshin #Impact #Thời #gian #mắt #Banner #Shenhe #và #Xiao #cùng #các #nhân #vật #sao #đi #kèm

Theo đó Shenhe sẽ chính thức ra mắt ngay đầu bản cập nhật 2.4 cùng với nhân vật 4 sao Yun jin

#Genshin #Impact #Thời #gian #mắt #Banner #Shenhe #và #Xiao #cùng #các #nhân #vật #sao #đi #kèm

Trong đầu bản cập nhật tới thì Shenhe và Xiao sẽ cùng xuất hiện trong banner đầu của bản cập nhật 2.4 và cả 2 cùng share chung số lần triệu hồi.

Bạn đọc có thể xem lại bài viết về cơ chế Banner đôi như thế nào tại đây

Genshin Impact sẽ có cơ chế 2 banner Rerun cùng lúc từ bản 2.3 trở đi, đẩy nhanh tiến độ xoay tua rerun

Thời gian Banner Shenhe xuất hiện sẽ là từ ngày 5 tháng 1 và kéo dài cho đến 25 tháng năm 2022.

Trong Banner Shenhe bao gồm các Char 4 sao như 

Chongyun 
Ningguang
Yun Jin

Tỷ lệ rate roll ra Shenhe tầm bao nhiêu ? 

Rarity
Pull Rate

5★
Tỉ lệ: 0.6%

#Genshin #Impact #Thời #gian #mắt #Banner #Shenhe #và #Xiao #cùng #các #nhân #vật #sao #đi #kèm

Trong đầu bản cập nhật tới thì Shenhe và Xiao sẽ cùng xuất hiện trong banner đầu của bản cập nhật 2.4 và cả 2 cùng share chung số lần triệu hồi.

Bạn đọc có thể xem lại bài viết về cơ chế Banner đôi như thế nào tại đây

Genshin Impact sẽ có cơ chế 2 banner Rerun cùng lúc từ bản 2.3 trở đi, đẩy nhanh tiến độ xoay tua rerun

Thời gian Banner Shenhe xuất hiện sẽ là từ ngày 5 tháng 1 và kéo dài cho đến 25 tháng năm 2022.

Trong Banner Shenhe bao gồm các Char 4 sao như 

Chongyun 
Ningguang
Yun Jin

Tỷ lệ rate roll ra Shenhe tầm bao nhiêu ? 

Rarity
Pull Rate

5★
Tỉ lệ: 0.6%

#Genshin #Impact #Thời #gian #mắt #Banner #Shenhe #và #Xiao #cùng #các #nhân #vật #sao #đi #kèm

Chắc chắn ra trong 90 lần Roll

4★
Tỉ lệ ra nhân vật: khoảng 3.3%
Tỉ lệ ra vũ khí: 1.77%
Chắc chắn ra trong 10 lần roll

3★
Vũ khí: 94.3%

Trong Lúc người chơi Triệu hồi ở Banner Shenhe vẫn có thể xuất hiện thêm các nhân vật như sau:

Trong đó Shenhe chắc chắn sẽ ra nếu người chơi đã lệch ra Qiqi/keqing/Mona/Jean/Diluc trước đó. 

Đối với các nhân vật 4 sao thì có tỷ lệ ra tất cả các nhân vật 4 sao khác nhưng 3 nhân vật chính trong banner có 50% tỷ lệ xuất hiện.

#Genshin #Impact #Thời #gian #mắt #Banner #Shenhe #và #Xiao #cùng #các #nhân #vật #sao #đi #kèm

Theo đó Shenhe sẽ chính thức ra mắt ngay đầu bản cập nhật 2.4 cùng với nhân vật 4 sao Yun jin


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://lag.vn/tin/game-mobile/genshin-impact-thoi-gian-ra-mat-banner-shenhe-va-cac-nhan-vat-4-sao-di-kem.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button