Game

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng Shenhe và Cung Mệnh, nội tại và vũ khí mạnh nhất

Hãy cùng bài viết điẻm qua chi tiết bộ kĩ năng của Shenhe trong Genshin Impact và tất cả nguyên liệu và Cung mệnh quan trọng của cô và sẵn sàng farm trước khi ra mắt nhé.

 

Chi tiết bộ kĩ năng Shenhe Genshin Impact

Tấn Công Thường – Đạp Thần Nhiếp Đấu

Tấn Công Thường

 • Thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp.

Trọng Kích

 • Tiêu hao thể lực nhất định, xông về phía trước, gây sát thương cho địch trên đường đi.

Tấn Công Khi Đáp

 • Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng Shenhe và Cung Mệnh, nội tại và vũ khí mạnh nhất 2

Triệu Tướng Dịch Chú

Ngưng tụ sương lộ, đẩy lui tà ma. Thêm hiệu ứng “Băng Linh” cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, đồng thời gây Sát Thương Nguyên Tố Băng khác nhau dựa theo cơ chế nhấn, nhấn giữ.

Nhấn

 • Đột kích về phía trước cùng “Lục Linh”, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng cho kẻ địch trên đường.

Nhấn giữ

 • Hiệu lệnh “Lục Linh”, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.

Băng Linh

 • Khi sát thương tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp, kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ gây Sát Thương Nguyên Tố Băng cho kẻ địch sẽ tăng sát thương dựa vào sức tấn công hiện tại của Shenhe.
 • Hiệu ứng “Băng Linh” sẽ kết thúc khi hết thời gian duy trì hoặc kích hoạt đến số lần nhất định. “Băng Linh” khi nhấn giữ sẽ có thời gian duy trì và số lần hiệu lực nhiều hơn so với nhấn.
 • Sát Thương Nguyên Tố Băng mỗi lần trúng cùng lúc nhiều kẻ địch sẽ căn cứ vào số lượng kẻ địch trúng đòn để tiêu hao số lần hiệu lực; Số lần hiệu lực “Băng Linh” của mỗi nhân vật trong đội sẽ tính độc lập với nhau.

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng Shenhe và Cung Mệnh, nội tại và vũ khí mạnh nhất 3

Thần Nữ Khiển Linh Quyết

Giải phóng sức mạnh “Lục Linh”, hiệu lệnh rong ruổi thế gian, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.

 • “Lục Linh” sẽ ngưng kết thành vùng hiệu ứng, giảm Kháng Vật Lý và Kháng Nguyên Tố Băng của kẻ địch, đồng thời gây Sát Thương Nguyên Tố Băng liên tục cho tất cả kẻ địch trong vùng ảnh hưởng.

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng Shenhe và Cung Mệnh, nội tại và vũ khí mạnh nhất 4

Nội tại của Shenhe

Lai Phục Tri Thời

 • Khi làm nhiệm vụ Phái Đi thám Hiểm ở Liyue trên 20 giờ, phần thưởng nhận được tăng 25%.

Đại Động Di La Tôn Pháp

 • Nhân vật trong vùng hiệu ứng của
 • Thần Nữ Khiển Linh Quyết, Sát Thương Nguyên Tố Băng tăng 10%.

Phược Linh Thông Chân Pháp Ấn

Shenhe sau khi thi triển Triệu Tướng Dịch Chú, tất cả nhân vật trong đội gần đó sẽ nhận hiệu ứng sau:

 • Nhấn: Sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ tăng 15%, duy trì 10s;
 • Nhấn giữ: Sát thương tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 15%, duy trì 15s.
 • Khi có hiệu ứng nêu trên từ nhấn hoặc nhấn giữ, nếu nhấn hoặc nhấn giữ lần nữa sẽ làm mới thời gian duy trì.

Cung Mệnh của Shenhe

Tâm Trai

 • Số lần sử dụng của Triệu Tướng Dịch Chú tăng thêm 1

Định Mông

 • Thời gian duy trì của Thần Nữ Khiển Linh Quyết kéo dài 6s. Nhân vật trong vùng ảnh hưởng tăng thêm 15% sát thương bạo kích Nguyên Tố Băng

Tiềm Hư

 • Cấp kỹ năngTriệu Tướng Dịch Chú +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Động Quan

 • Nhân vật trong trạng thái “Băng Linh” của Shenhe, khi kích hoạt tăng sát thương từ “Băng Linh” sẽ khiến Shenhe nhận 1 tầng “Sương Tiêu Quyết”:
  • Shenhe khi thi triển Triệu Tướng Dịch Chú sẽ xóa bỏ tất cả “Sương Tiêu Quyết”, đồng thời căn cứ vào số tầng xóa bỏ, mỗi tầng tăng 5% sát thương cho Triệu Tướng Dịch Chú;
  • Hiệu quả này tối đa cộng dồn 50 lần, duy trì 60s.

Hóa Thần

 • Cấp kỹ năngThần Nữ Khiển Linh Quyết +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Vong Huyền

 • Nhân vật khi tấn công thường và trọng kích kích hoạt hiệu ứng “Băng Linh” sẽ không tiêu giảm số lần kích hoạt “Băng Linh”.

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng Shenhe và Cung Mệnh, nội tại và vũ khí mạnh nhất 5

Nguyên liệu nâng cấp

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng Shenhe và Cung Mệnh, nội tại và vũ khí mạnh nhất 6

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng Shenhe và Cung Mệnh, nội tại và vũ khí mạnh nhất 7

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button