Hướng Dẫn GameTin Game

Genshin Impact: Cách nhận những phần thưởng bí ẩn mà người chơi có thể bỏ lỡ

Genshin Impact has lots of secret locations, quests, treasures, and even characters. It’s hard for players to uncover these mysteries at first, and assumes they have any role to play in the game exploration experience.

Some of Genshin Impact’s mysteries can come from the most random of things but offer great rewards upon completion. Let’s explore the mysteries in Genshin Impact that offers great rewards that players may not realize in their world.

The mysterious big rewards in Genshin Impact

Bank Heist

Players can steal 200,000 Mora from Northland Bank without getting caught

Players can steal 200,000 Mora from Northland Bank without getting caught

There is a bank in Liyue marked with a diamond symbol in the main town. Navigate through several stories to find the entrance to meet Nadia – the guard NPC. Once inside, the player can use the stairs to the right of the reception and go up.

At the top of the stairs there is a secret chest with 200,000 Mora. This treasure is great when you need money to level up materials, weapons, and characters.

Hidden Audio Achievement

Change sound settings to tease Paimon

Change sound settings to tease Paimon

Players can get achievements “…You could hear Paimon all along, couldn’t you?” after going to Settings and repeatedly changing the Dialogue settings between high and low.

Up to a certain point, the player can hear Paimon’s irritated voice and the achievement is worth 5 Primogem.

Since the rewards are obtained through changing settings (not during gameplay) quite a few gamers won’t know about it.

Run Melos!

Running alone can help players get rewards

Running alone can help players get rewards

Most of Genshin Impact’s secret details hide previously unmentioned achievements and Run Melos! is one of them.

Players are required to run non-stop for 15 seconds. Such a relatively long time can be difficult to do without recovery, people can run continuously until they run out of endurance and then jump down. This action will help keep the momentum going without requiring physical fitness.

Waterfall Chest in Monstadt

Treasure chest hidden under the waterfall in

Treasure chest hidden under waterfall in Monstadt

The Stormbearer Mountains are mainly visited if Anemo Hypostasis is to be defeated. However, one of Genshin Impact’s secrets lies at the bottom of this waterfall.

Let’s approach the northern area of ​​the mountain range and look for a large waterfall. Just swipe down and everyone will discover a luxurious chest with many items.

Fantastic Four Achievements

This could be one of the Genshin Impact secret achievements that is both easy and difficult. Those who are lucky enough to spin the gacha and own at least 4 characters of the same element, can easily claim this mysterious reward.

To complete the Fantastic Four achievement, players need to complete any domain trial using 4 characters of the same element.

Chloirs The Merchains

Players can buy some items at NPC Chloris

Players can buy some items at NPC Chloris

The higher the character’s level, the harder it is to upgrade with higher quality item requirements. If you are tired of waiting for these ingredients to recover, people can turn to Chloris for help.

This NPC strolls along the main road above Windrise’s translation reference area. Talk to Chloris and buy the items you need.

In fact, her inventory will renew every few days. Chloris will be very useful if you want to upgrade characters like Barbara, Razor and Lisa.

.

Thông tin thêm

Genshin Impact: Cách nhận những phần thưởng bí ẩn mà người chơi có thể bỏ lỡ

#Genshin #Impact #Cách #nhận #những #phần #thưởng #bí #ẩn #mà #người #chơi #có #thể #bỏ #lỡ

[rule_3_plain]

#Genshin #Impact #Cách #nhận #những #phần #thưởng #bí #ẩn #mà #người #chơi #có #thể #bỏ #lỡ

Genshin Impact có rất nhiều địa điểm bí mật, nhiệm vụ, kho báu và cả nhân vật. Ban đầu, người chơi khó có thể phát hiện ra những điều bí ẩn này và cho rằng chúng có bất kỳ vai trò nào trong trải nghiệm khám phá trò chơi.
Một số bí ẩn của Genshin Impact có thể đến từ những điều ngẫu nhiên nhất nhưng lại mang đến các phần thưởng lớn khi hoàn thành. Hãy cùng khám phá những bí ẩn trong Genshin Impact mang tới nhiều phần thưởng lớn mà người chơi có thể không nhận thấy trong thế giới của mình.
Những phần thưởng lớn bí ẩn trong Genshin Impact
Bank Heist
Người chơi có thể đánh cắp 200.000 Mora ở Ngân hàng Northland mà không bị bắt
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Có một ngân hàng ở Liyue được đánh dấu bằng biểu tượng kim cương trong thị trấn chính. Điều hướng một số câu chuyện để tìm kiếm lối vào gặp Nadia – NPC bảo vệ. Sau khi vào bên trong, người chơi có thể dùng cầu thang ở bên phải của quầy lễ tân và đi lên.
Đầu cầu thang có một cái rương bí mật với 200.000 Mora. Kho báu này rất tuyệt vời khi cần tiền để tăng cấp nguyên liệu, vũ khí và nhân vật.
Hidden Audio Achievement
Thay đổi cài đặt âm thanh để trêu đùa Paimon
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Người chơi có thể đạt được thành tích “…You could hear Paimon all along, couldn’t you?” sau khi đi tới Settings và liên thục thay đổi cài đặt Dialogue giữa cao và thấp.
Cho đến một thời điểm nhất định, người chơi có thể nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của Paimon và thành tích này đáng giá 5 Primogem.
Vì phần thưởng nhận được qua việc thay đổi cài đặt (không phải trong quá trình chơi) nên khá nhiều game thủ sẽ không biết về nó.
Run Melos!
Chạy một mình có thể giúp người chơi nhận được phần thưởng
Hầu hết các chi tiết bí mật của Genshin Impact đều ẩn chứa những thành thành tựu chưa được đề cập trước đây và Run Melos! là một trong số đó.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Người chơi bắt buộc phải chạy không ngừng trong 15 giây. Việc trong thời gian tương đối dài như vậy có thể khó thực hiện nếu không phục hồi thể lực, mọi người có thể chạy liên tục đến khi hết sức bền và sau đó nhảy xuống. Hành động này sẽ giúp giúp cho đà di chuyển tiếp tục mà không yêu cầu thể lực.
Waterfall Chest ở Monstadt
Rương kho báu nằm ẩn dưới thác nước ở Monstadt
Dãy núi Stormbearer chủ yếu được ghé thăm nếu muốn đánh bại Anemo Hypostasis. Tuy nhiên, một trong những bí mật của Genshin Impact nằm ẩn ở dưới đáy thác nước này.
Hãy tiếp cận khu vực phía bắc của dãy núi và tìm kiếm một thác nước lớn. Chỉ cần lướt nhẹ xuống và mọi người sẽ khám phá ra chiếc rương sang trọng với nhiều vật phẩm.
Fantastic Four Achievement
Đây có thể là một trong những thành tựu bí mật Genshin Impact vừa dễ lại vừa khó. Những người được may mắn quay gacha và sở hữu ít nhất 4 nhân vật của cùng một nguyên tố, có thể dễ dàng nhận phần thưởng bí ẩn này.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Để hoàn thành thành tích Fantastic Four, gam thủ cần hoàn thành bất kỳ bản dùng thử miền nào bằng cách sử dụng 4 nhân vật cùng một nguyên tố.
Chloirs The Merchains
Người chơi có thể mua một số vật phẩm ở chỗ NPC Chloris
Nhân vật có cấp độ càng cao thì việc nâng cấp càng khó với yêu cầu vật phẩm chất lượng cao hơn. Nếu cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi những nguyên liệu này hồi phục, mọi người có thể đến với Chloris để được giúp đỡ.
NPC này đi dạo dọc theo con đường chính phía trên khu vực tham chiếu dịch chuyện của Windrise. Hãy nói chuyện với Chloris và mua các mặt hàng mình cần.
Trên thực tế, kho hàng của cô ấy sẽ đổi mới một vài ngày. Chloris sẽ rất hữu ích nếu muốn nâng cấp các nhân vật như Barbara, Razor và Lisa.

#Genshin #Impact #Cách #nhận #những #phần #thưởng #bí #ẩn #mà #người #chơi #có #thể #bỏ #lỡ

[rule_2_plain]

#Genshin #Impact #Cách #nhận #những #phần #thưởng #bí #ẩn #mà #người #chơi #có #thể #bỏ #lỡ

[rule_2_plain]

#Genshin #Impact #Cách #nhận #những #phần #thưởng #bí #ẩn #mà #người #chơi #có #thể #bỏ #lỡ

[rule_3_plain]

#Genshin #Impact #Cách #nhận #những #phần #thưởng #bí #ẩn #mà #người #chơi #có #thể #bỏ #lỡ

Genshin Impact có rất nhiều địa điểm bí mật, nhiệm vụ, kho báu và cả nhân vật. Ban đầu, người chơi khó có thể phát hiện ra những điều bí ẩn này và cho rằng chúng có bất kỳ vai trò nào trong trải nghiệm khám phá trò chơi.
Một số bí ẩn của Genshin Impact có thể đến từ những điều ngẫu nhiên nhất nhưng lại mang đến các phần thưởng lớn khi hoàn thành. Hãy cùng khám phá những bí ẩn trong Genshin Impact mang tới nhiều phần thưởng lớn mà người chơi có thể không nhận thấy trong thế giới của mình.
Những phần thưởng lớn bí ẩn trong Genshin Impact
Bank Heist
Người chơi có thể đánh cắp 200.000 Mora ở Ngân hàng Northland mà không bị bắt
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Có một ngân hàng ở Liyue được đánh dấu bằng biểu tượng kim cương trong thị trấn chính. Điều hướng một số câu chuyện để tìm kiếm lối vào gặp Nadia – NPC bảo vệ. Sau khi vào bên trong, người chơi có thể dùng cầu thang ở bên phải của quầy lễ tân và đi lên.
Đầu cầu thang có một cái rương bí mật với 200.000 Mora. Kho báu này rất tuyệt vời khi cần tiền để tăng cấp nguyên liệu, vũ khí và nhân vật.
Hidden Audio Achievement
Thay đổi cài đặt âm thanh để trêu đùa Paimon
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Người chơi có thể đạt được thành tích “…You could hear Paimon all along, couldn’t you?” sau khi đi tới Settings và liên thục thay đổi cài đặt Dialogue giữa cao và thấp.
Cho đến một thời điểm nhất định, người chơi có thể nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của Paimon và thành tích này đáng giá 5 Primogem.
Vì phần thưởng nhận được qua việc thay đổi cài đặt (không phải trong quá trình chơi) nên khá nhiều game thủ sẽ không biết về nó.
Run Melos!
Chạy một mình có thể giúp người chơi nhận được phần thưởng
Hầu hết các chi tiết bí mật của Genshin Impact đều ẩn chứa những thành thành tựu chưa được đề cập trước đây và Run Melos! là một trong số đó.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Người chơi bắt buộc phải chạy không ngừng trong 15 giây. Việc trong thời gian tương đối dài như vậy có thể khó thực hiện nếu không phục hồi thể lực, mọi người có thể chạy liên tục đến khi hết sức bền và sau đó nhảy xuống. Hành động này sẽ giúp giúp cho đà di chuyển tiếp tục mà không yêu cầu thể lực.
Waterfall Chest ở Monstadt
Rương kho báu nằm ẩn dưới thác nước ở Monstadt
Dãy núi Stormbearer chủ yếu được ghé thăm nếu muốn đánh bại Anemo Hypostasis. Tuy nhiên, một trong những bí mật của Genshin Impact nằm ẩn ở dưới đáy thác nước này.
Hãy tiếp cận khu vực phía bắc của dãy núi và tìm kiếm một thác nước lớn. Chỉ cần lướt nhẹ xuống và mọi người sẽ khám phá ra chiếc rương sang trọng với nhiều vật phẩm.
Fantastic Four Achievement
Đây có thể là một trong những thành tựu bí mật Genshin Impact vừa dễ lại vừa khó. Những người được may mắn quay gacha và sở hữu ít nhất 4 nhân vật của cùng một nguyên tố, có thể dễ dàng nhận phần thưởng bí ẩn này.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Để hoàn thành thành tích Fantastic Four, gam thủ cần hoàn thành bất kỳ bản dùng thử miền nào bằng cách sử dụng 4 nhân vật cùng một nguyên tố.
Chloirs The Merchains
Người chơi có thể mua một số vật phẩm ở chỗ NPC Chloris
Nhân vật có cấp độ càng cao thì việc nâng cấp càng khó với yêu cầu vật phẩm chất lượng cao hơn. Nếu cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi những nguyên liệu này hồi phục, mọi người có thể đến với Chloris để được giúp đỡ.
NPC này đi dạo dọc theo con đường chính phía trên khu vực tham chiếu dịch chuyện của Windrise. Hãy nói chuyện với Chloris và mua các mặt hàng mình cần.
Trên thực tế, kho hàng của cô ấy sẽ đổi mới một vài ngày. Chloris sẽ rất hữu ích nếu muốn nâng cấp các nhân vật như Barbara, Razor và Lisa.


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://download.com.vn/nhung-phan-thuong-bi-an-trong-genshin-impact-160843

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button