Free Fire: 5 Pet tốt nhất cho các trận đấu rank năm 2022

Chọn đúng vật nuôi, người chơi có thể thống trị trận đấu.

Nhân vật và vật nuôi đã trở thành những yếu tố quan trọng của toàn bộ lối chơi do các kỹ năng độc đáo của họ trong Free Fire. Trong những năm qua, danh sách vật nuôi đã tăng lên với sự bổ sung thường xuyên và sau khi cập nhật, ‘Flash’ đã được giới thiệu gần đây nhất trong OB32.

Nhiều người chơi mong muốn được cải thiện trong Free Fire và đạt được thứ hạng cao hơn. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự cải thiện của họ, trong đó cơ bản nhất là vật nuôi mà họ chọn.

Beaston

Kỹ năng: Giúp đỡ bàn tay

Free Fire: 5 Thú cưng tốt nhất cho các trận đấu xếp hạng năm 2022 2

Kỹ năng độc đáo của Beaston trong Free Fire có tên là Help Hand Nó giúp tăng khoảng cách ném của Lựu đạn, Tường bóng, Flashbang và Lựu đạn khói lên 10% ở cấp độ ban đầu của thú cưng.

Cuối cùng, nó tăng lên 30%, cho phép sử dụng hiệu quả hơn các tiện ích này, giúp họ chiến thắng trên chiến trường.

Ottero

Free Fire: 5 Thú cưng tốt nhất cho các trận đấu xếp hạng năm 2022 3

Ottero là một lựa chọn phổ biến trong cộng đồng game thủ bởi công dụng tuyệt vời của nó trên chiến trường. Kỹ năng này cung cấp cho người dùng một số EP bất cứ khi nào họ sử dụng Healing Pistol hoặc Support Kit trong một trận đấu.

Ở cấp thấp nhất, mức tăng là 35% HP được phục hồi, cuối cùng trở thành 65% ở thú cưng cấp 7 (cao nhất).

Falco

Free Fire: 5 thú cưng tốt nhất cho các trận đấu xếp hạng năm 2022 4

Kỹ năng: Skyline Spree

Falco có thể giúp ích rất nhiều trong chế độ Battle Royale, nhưng con vật cưng này nên tránh trong Clash Squad. Với Skyline Spree, tốc độ lướt trong khi nhảy dù tăng 15%. Hơn nữa, tốc độ bổ nhào tăng 25% khi dù bung ra.

Khi vật nuôi đạt đến đỉnh điểm trong Free Fire, những hiệu ứng này tăng lên lần lượt là 45% và 50%.

Rockie

Kỹ năng: Giữ lạnh

Free Fire: 5 thú cưng tốt nhất cho các trận đấu xếp hạng năm 2022 5

Rockie lý tưởng để kết nối với các nhân vật có khả năng hoạt động vì nó giảm toàn bộ thời gian hồi chiêu. Mức giảm thấp nhất là 6%, nhưng sẽ tăng lên 15% sau khi tăng tối đa.

Người chơi có thể sử dụng các kỹ năng chủ động của mình thường xuyên hơn vì thời gian hồi chiêu được rút ngắn rất nhiều.

Ông Waggor

Kỹ năng: Smooth Gloo

Free Fire: 5 thú cưng tốt nhất cho các trận đấu xếp hạng năm 2022 6

Ông Waggor có lẽ là con vật cưng được sử dụng nhiều nhất trong game. Khi người dùng không có bất kỳ quả lựu đạn Gloo Wall nào, nó sẽ xuất hiện một quả sau mỗi 120 giây cho họ.

Trong khi đó, tối đa, khi người dùng có ít hơn hai Gloo Wall, sẽ có một Gloo Wall cứ sau 100 giây.

.

Thông tin thêm

Free Fire: 5 Pet tốt nhất cho các trận đấu rank năm 2022

#Free #Fire #Pet #tốt #nhất #cho #các #trận #đấu #rank #năm

Khi pet đạt đến đỉnh điểm trong Free Fire, những tác động này tăng lên lần lượt là 45% và 50%.
 
Rockie
Kỹ năng: Stay Chill

Rockie lý tưởng để kết nối với các nhân vật có khả năng hoạt động vì nó giảm toàn bộ thời gian hồi chiêu. Mức giảm là 6% ở mức thấp nhất, nhưng nó sẽ tăng lên 15% sau khi tăng lên mức tối đa.
 
Người chơi có thể sử dụng các kỹ năng chủ động của mình thường xuyên hơn vì thời gian hồi chiêu được rút ngắn đáng kể.
 
Mr. Waggor
Kỹ năng: Smooth Gloo

Mr. Waggor có lẽ là pet được sử dụng nhiều nhất trong game. Khi người dùng không có bất kỳ quả lựu đạn Gloo Wall nào, nó sẽ tạo ra một quả cứ sau 120 giây cho họ.
Trong khi đó, ở mức tối đa, khi người dùng có ít hơn hai Gloo Wall, cứ mỗi 100 giây sẽ có một Gloo Wall.
 

#Free #Fire #Pet #tốt #nhất #cho #các #trận #đấu #rank #năm

Lựa chọn pet thích hợp, người chơi có thể chiếm ưu thế trong trận đấu.

#Free #Fire #Pet #tốt #nhất #cho #các #trận #đấu #rank #năm

Nhân vật và pet đã trở thành yếu tố quan trọng của toàn bộ lối chơi do kỹ năng độc đáo của chúng trong Free Fire. Trong những năm qua, danh sách vật nuôi đã tăng lên khi được thêm vào thường xuyên và sau bản cập nhật, gần đây nhất là ‘Flash’ đã được giới thiệu trong bản OB32. 

Nhiều người chơi mong cải thiện hơn trong Free Fire và đạt được những thứ hạng cao hơn. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình cải thiện của họ, với những yếu tố cơ bản nhất là pet mà họ chọn.

Beaston
Kỹ năng: Helping Hand

Kỹ năng độc nhất của Beaston trong Free Fire được gọi là Helping Hand Nó làm tăng khoảng cách ném của Lựu đạn, Gloo Wall, Flashbang và Lựu đạn Khói lên 10% ở cấp độ ban đầu của pet.
Cuối cùng, nó tăng lên 30%, cho phép sử dụng hiệu quả hơn các tiện ích này, giúp chúng chiến thắng trên chiến trường.
 
Ottero

Ottero là một lựa chọn phổ biến trong cộng đồng game thủ bởi công dụng tuyệt vời của nó trên chiến trường. Kỹ năng này cung cấp cho người dùng một số EP bất cứ khi nào họ sử dụng Súng lục điều trị hoặc Bộ dụng cụ hỗ trợ trong trận đấu.
Ở cấp thấp nhất, số tiền nhận được là 35% HP được phục hồi, cuối cùng trở thành 65% ở thú cưng cấp 7 (cao nhất).
 
Falco

Kỹ năng: Skyline Spree
Falco có thể hỗ trợ rất nhiều trong chế độ Battle Royale, nhưng con pet này nên tránh trong Clash Squad. Với Skyline Spree, tốc độ lướt khi nhảy dù tăng 15%. Hơn nữa, tốc độ lặn tăng 25% khi chiếc dù triển khai.

#Free #Fire #Pet #tốt #nhất #cho #các #trận #đấu #rank #năm

Nhân vật và pet đã trở thành yếu tố quan trọng của toàn bộ lối chơi do kỹ năng độc đáo của chúng trong Free Fire. Trong những năm qua, danh sách vật nuôi đã tăng lên khi được thêm vào thường xuyên và sau bản cập nhật, gần đây nhất là ‘Flash’ đã được giới thiệu trong bản OB32. 

Nhiều người chơi mong cải thiện hơn trong Free Fire và đạt được những thứ hạng cao hơn. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình cải thiện của họ, với những yếu tố cơ bản nhất là pet mà họ chọn.

Beaston
Kỹ năng: Helping Hand

Kỹ năng độc nhất của Beaston trong Free Fire được gọi là Helping Hand Nó làm tăng khoảng cách ném của Lựu đạn, Gloo Wall, Flashbang và Lựu đạn Khói lên 10% ở cấp độ ban đầu của pet.
Cuối cùng, nó tăng lên 30%, cho phép sử dụng hiệu quả hơn các tiện ích này, giúp chúng chiến thắng trên chiến trường.
 
Ottero

Ottero là một lựa chọn phổ biến trong cộng đồng game thủ bởi công dụng tuyệt vời của nó trên chiến trường. Kỹ năng này cung cấp cho người dùng một số EP bất cứ khi nào họ sử dụng Súng lục điều trị hoặc Bộ dụng cụ hỗ trợ trong trận đấu.
Ở cấp thấp nhất, số tiền nhận được là 35% HP được phục hồi, cuối cùng trở thành 65% ở thú cưng cấp 7 (cao nhất).
 
Falco

Kỹ năng: Skyline Spree
Falco có thể hỗ trợ rất nhiều trong chế độ Battle Royale, nhưng con pet này nên tránh trong Clash Squad. Với Skyline Spree, tốc độ lướt khi nhảy dù tăng 15%. Hơn nữa, tốc độ lặn tăng 25% khi chiếc dù triển khai.

#Free #Fire #Pet #tốt #nhất #cho #các #trận #đấu #rank #năm

Khi pet đạt đến đỉnh điểm trong Free Fire, những tác động này tăng lên lần lượt là 45% và 50%.
 
Rockie
Kỹ năng: Stay Chill

Rockie lý tưởng để kết nối với các nhân vật có khả năng hoạt động vì nó giảm toàn bộ thời gian hồi chiêu. Mức giảm là 6% ở mức thấp nhất, nhưng nó sẽ tăng lên 15% sau khi tăng lên mức tối đa.
 
Người chơi có thể sử dụng các kỹ năng chủ động của mình thường xuyên hơn vì thời gian hồi chiêu được rút ngắn đáng kể.
 
Mr. Waggor
Kỹ năng: Smooth Gloo

Mr. Waggor có lẽ là pet được sử dụng nhiều nhất trong game. Khi người dùng không có bất kỳ quả lựu đạn Gloo Wall nào, nó sẽ tạo ra một quả cứ sau 120 giây cho họ.
Trong khi đó, ở mức tối đa, khi người dùng có ít hơn hai Gloo Wall, cứ mỗi 100 giây sẽ có một Gloo Wall.
 

#Free #Fire #Pet #tốt #nhất #cho #các #trận #đấu #rank #năm

Lựa chọn pet thích hợp, người chơi có thể chiếm ưu thế trong trận đấu.


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://lag.vn/tin/game-mobile/free-fire-5-pet-tot-nhat-cho-cac-tran-dau-rank-nam-2022.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button