Wiki

Evergreen Group

Evergreen Group
長榮集團
Loại hình Công ty đại chúng
Ngành nghề Vận tải
Khách sạn
Thành lập 1968
Trụ sở chính Đài Bắc, Đài Loan
Nhân viên chủ chốt Trương Vinh Phát (Chủ tịch)
Sản phẩm Vận tải đường biển
Vận tải hàng hóa
Phân phối hàng hóa chuyên chở
Hàng không
Khách sạn
Công ty con Evergreen Marine
EVA Air
Uni Air
Evergreen Group
Website www.evergreen.com.tw (tiếng Anh)

Evergreen Group hay Tập đoàn Trường Vinh (tiếng Trung: 長榮集團) là tập đoàn kinh tế gồm các công ty con hoạt động trong ngành vận tải đường biển, giao thông và dịch vụ phụ trợ. Tập đoạn có trụ sở tại Đài Loan, thành lập năm 1975 từ việc đa dạng hóa hoạt động của Tập đoàn Hàng hải Evergreen (Evergreen Marine) thành lập năm 1968. Ngày nay, Evergreen Group bao gồm Evergreen Marine Corporation, Evergreen International Corporation, EVA Air, Evergreen Aviation Technologies Corporation, Evergreen Air Services Corporation, Evergreen Air Cargo Services Corporation, and Evergreen International Storage và Services Corporation. Một số công ty lại có thêm các chi nhánh và công ty con khác, chẳng hạn Uniglory Shipping Corporation và Uni Air.

Related Articles
Check Also
Close
Back to top button