Wiki

Elateriformia

Elateriformia
Adelocera murina, a click beetle
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Coleoptera
Phân bộ (subordo) Polyphaga
Phân thứ bộ (infraordo) Elateriformia
Crowson, 1960
Superfamilies
Xem trong bài.

Elateriformia là một cận bộ bọ cánh cứng của phân bộ polyphaga. Hai họ lớn trong nhóm này là Buprestidae với khoảng 15000 loài đã được miêu tả và bổ củi với khoảng 10.000 loài đã được miêu tả.

Related Articles

Phân loại


Có 5 liên họ trong cận bộ này:

  • Buprestoidea
  • Byrrhoidea
  • Dascilloidea
  • Elateroidea
  • Scirtoidea

Phương tiện liên quan tới Elateriformia tại Wikimedia Commons
Elateriformia Dữ liệu liên quan tới Elateriformia tại Wikispecies

Hình ảnh


  • Elateriformia

  • Elateriformia

Check Also
Close
Back to top button